Ładowanie...
Wykonano dzisiaj testów 5095 , z czego 57% pozytywnie i 43% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 332 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2017 z WORD

Aktualności

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Podczas kierowania pojazdem, musimy się stosować do zasad i reguł ustanowionych w prawie.

1. Najważniejszą rolę w hierarchii ważności ogrywa osoba kierująca ruchem, którą zazwyczaj jest policjant. Jeżeli na skrzyżowaniu lub w innym miejscu na drodze zobaczymy osobę kierującą ruchem, to w takim przypadku mamy obowiązek stosować się do poleceń i sygnałów przez nią wydawanych.

2. Kolejną pozycję w hierarchii ważności zajmuje sygnalizacja świetlna, która znosi znaczenie znaków poziomych i pionowych.

3. Następne miejsce w hierarchii zajmują znaki drogowe poziome i pionowe. Znaki drogowe przekazują określone informacje wszystkim uczestnikom ruchu drogowego np. o pierwszeństwie przejazdu przez skrzyżowanie.

4.  Ostatnią pozycję w hierarchii ważności stanowią przepisy ruchu drogowego. Na skrzyżowaniach oraz drogach, na których nie występują wyżej wymienione elementy, swoje zastosowanie mają ogólne zasady ruchu drogowego. Najczęściej spotykaną i stosowaną zasadą jest reguła prawej ręki, która mówi nam o tym, że pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli?

Poprawna odpowiedź do tego pytania brzmi NIE. 

Odwołując się do Kodeksu Ruchu Drogowego (rozdział 3, oddział 2, art. 17) 

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

    1. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

    2. na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;

    3. na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

    4. na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;

    5. pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?

A) na środku jezdni, z częściowym przekroczeniem widocznej linii,

B) przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni,

C) przy prawej krawędzi jezdni.

Poprawna odpowiedź do tego pytania brzmi "przy prawej krawędzi jezdni". 

Jest to pierwszy etap pokonywania zakrętu, tzw. wejście w zakręt. Pozycja ta zapewni nam lepszą widoczność, pozwoli ocenić promień zakrętu, dostosować prędkość i bieg.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

Poprawna odpowiedź brzmi NIE.

Odwołując się do kodeksu ruchu drogowego (rozdział 3, oddział 4, art. 22) "Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony."

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?

Poprawna odpowiedź brzmi TAK.

Znak D-3 oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

Odwołując się do kodeksu ruchu drogowego (rozdział 3, oddział 5, art. 23) "Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej."

Zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu

Zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu

Bezzwłoczne zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu bądź tabletu podczas prowadzenia pojazdu – Jest to nowy przepis, który już niedługo znajdzie się we włoskim kodeksie drogowym. To już kolejny europejski kraj tuż po Wielkiej Brytanii, który zaostrza przepisy w taki właśnie sposób.

Według nowelizacji za używanie urządzeń mobilnych w trakcie jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami będą zatrzymywane na okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku recydywy na 6 miesięcy.

Drugą regulacją, która trafi do włoskich przepisów będzie obowiązek stosowania fotelików dla dzieci wyposażonych w urządzenia generujące alarm w sytuacji, gdy dziecko zostanie pozostawione samo w samochodzie.

Wraz z wcześniej wymienionymi regulacjami zostanie również wprowadzony przepis zobowiązujący kierowców do zachowania odległości od wyprzedzanych rowerzystów nie mniejszej niż 1,5 m. Będzie on jednak dość trudny w realizacji ze względu na wąskie i ciasne drogi, które występują we Włoszech.

Prace nad aktualizacją kodeksu drogowego trwają we włoskim parlamencie, a Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zaapelowało o szybką legislację.

Co sądzicie o takich zmianach?

Duże zmiany w kursach na prawo jazdy, egzaminie praktycznym i teoretycznym!

Duże zmiany w kursach na prawo jazdy, egzaminie praktycznym i teoretycznym!

Duże zmiany w kursach na prawo jazdy, egzaminie praktycznym i teoretycznym!

W ich skład wchodzić będzie między innymi:

1. Kursant ma się stać najważniejszy w systemie.

2. Lepszy dostęp do informacji na każdym etapie ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

3. Koniec z kształceniem w zakresie „zadań egzaminacyjnych”.

4. Konieczność zdawania egzaminu teoretycznego co rok.

5. Zezwolenie na kilka jazd bez uprawnień z doświadczonym kierowcą.

6. Obowiązkowe uczestnictwo instruktora w egzaminie praktycznym.

 

W planach są duże zmiany dotyczące kursu na prawo jazdy, egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Dariusz Chyćko, egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, zasiadający w zespole doradczym przy Ministrze Infrastruktury wypowiedział się na ich temat. Twierdzi, że w systemie szkolenia i egzaminowania występuje zbyt wiele patologii i z tego powodu potrzebne są zmiany.

Uważa on, że w obecnym systemie zapomina się o kandydacie na kierowcę, a wszyscy skupiają się na tym czy mają czym jeździć, gdzie prowadzić zajęcia lub w jaki sposób egzaminować, natomiast po wprowadzeniu zmian głównym elementem ma być osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Egzaminator jest zdania, że obecny system pozwala na to by osoba przystępująca do egzaminu mogła go zdać pomimo dużego deficytu swoich umiejętności. Co w późniejszym czasie często doprowadza do kolizji. Uważa, że za każdym razem podczas wprowadzania nowych przepisów mówi się o tym, że sytuacja w ruchu drogowym ma się poprawić a liczba wypadków zmniejszyć. Niestety jest wręcz przeciwnie. Żeby naprawdę to zmienić, należy zmienić cały system szkolenia i do tego właśnie mają doprowadzić planowane zmiany.

Obecna struktura szkolenia i egzaminowania wymaga przebudowy tak, by każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami miała dostęp do informacji na każdym etapie procesu. Instruktorzy muszą zrezygnować z kształcenia w zakresie „zadań egzaminacyjnych”, a powinni zacząć kształcić umiejętności.

Według planowanych zmian egzamin teoretyczny nie ma być zdawany raz, jak jest w chwili obecnej, ale co roku, ponieważ przepisy zbyt często ulegają zmianom, a kierowcy nie śledzą ich na bieżąco co może doprowadzać do wypadków drogowych.

Dariusz Chyćko uważa, że sam egzamin punktowy jest sprawdzony i zaaprobowany społecznie, lecz dodaje, że możliwe, iż korekty wymaga forma pytań lub forma multimediów.

Według tego egzaminatora kursanci są dosyć dobrze przygotowani do egzaminu teoretycznego, ale jego koledzy z zespołu przekonywali go, że wirtualna nauka bez kontroli ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej pozostawia wiele do życzenia, dlatego też dobrym rozwiązaniem może być ograniczenie teorii do kursów na terenie ośrodków. Członek zespołu doradczego przy Ministrze Infrastruktury nie zgadza się z nimi w 100%, ponieważ uważa on, że nie warto kategorycznie rezygnować z nowoczesnych form przekazu informacji ze względu na to, że taka formuła trafia przede wszystkim do młodych ludzi.

Jak chodzi o egzamin praktyczny to w projekcie ustawy pojawił się między innymi zapis o tym, że zanim kandydat uda się na egzamin będzie mógł skorzystać z kilku jazd bez uprawnień do kierowania pojazdami, ale tylko z osobą doświadczoną i prywatnym pojazdem. Celem tego jest to by kursant nauczył się obserwować ruch drogowy przy obecności innego doświadczonego już kierowcy i rozszerzał swoją wiedzę zdobytą podczas kursu. Wyżej wymieniony przykład jest tylko jednym z wielu rozwiązań zaproponowanych w nowej ustawie. Rozwiązania takie mają przede wszystkim za zadanie służyć nowemu spojrzeniu na sposób egzaminowania i szkolenia.

W planach jest również wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa instruktora w egzaminie na prawo jazdy. Od wielu lat egzaminatorzy i instruktorzy nie współpracują ze sobą zbyt dobrze, nie ma pomiędzy nimi wymiany informacji, a są to środowiska, które powinny się wzajemnie wspierać. Plany są oczywiście takie, że ośrodek szkolenia kierowców dostanie za to pieniądze, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że instruktor będzie uczestniczył w takim przedsięwzięciu i nie dostanie za to żadnego wynagrodzenia.

Co sądzicie o tych zmianach?

Nowy wygląd strony internetowej

Chcemy poinformować, że jest już dostępna nowa szata graficzna naszej strony internetowej.

Dla użytkowników indywidualnych nic się nie zmieniło, oprócz tego, że wygląd naszej strony www.prawo-jazdy-360.pl stał się bardziej przyjazny.

Jak wam się podoba nowy wygląd strony? 

Program Ford Driving Skills for Life – bezpłatne szkolenie dla kierowców

Program Ford Driving Skills for Life – bezpłatne szkolenie dla kierowców

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu skierowanym dla młodych kierowców. Ma ono na celu przekazanie kierowcom nowych informacji oraz dostarczenie nowych umiejętności, których nie udało im się zdobyć w trakcie trwania podstawowego kursu na prawo jazdy.

Program Ford Driving Skills for Life został stworzony w 2003 roku przez Ford Motor Company Fund, a w 2013 roku trafił do Europy przy pomocy organizacji AA i ROSPA.

Kurs przeznaczony jest dla kierowców w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia, a w jego skład wchodzą zarówno zajęcia praktyczne jak i internetowe. Całe szkolenie jest w pełni bezpłatne. Program kursu jest przede wszystkim skupiony na obszarach, w których młodym kierowcom brakuje doświadczenia, a także na problemach związanych z rozproszeniem uwagi za kierownicą.

Dzięki programowi Ford DSFL młodzi kierowcy mogą poprawić swoje umiejętności w 4 obszarach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ich skład wchodzi:

- rozpoznawanie zagrożeń na drodze,

- Panowanie nad pojazdem,

- Kontrolowanie prędkości jazdy,

- Kontrolowanie odległości podczas jazdy.

Szkolenia Ford DSFL odbywają się w Warszawie i Wrocławiu, a najbliższe odbędzie się dzisiaj tj. 02.06.2017 r. w Warszawie o godzinie 13:30.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w tym wydarzeniu możesz się na nie zapisać poprzez stronę https://www.forddsfl.pl/.

Ostrzejsze kary dla kierowców

Ostrzejsze kary dla kierowców

Od dzisiaj tj. 1.06.2017 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu karnego, w której zostały wprowadzone ostrzejsze kary dla kierowców. Zaostrzone zostały przepisy dotyczące między innymi:

1. Jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Kierowcy, którzy spowodują wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego będą podlegać karze minimum 2 lat pozbawienia wolności. Dotychczas było to co najmniej 9 miesięcy.

Kara taka nie będzie mogła być zawieszana.

Inicjatorem zmian było Ministerstwo sprawiedliwości, które wskazywało, że w 2015 roku na 112 wyroków skazujących 26 osób otrzymało kary w zawieszeniu, natomiast w 2014 było 38 wyroków w zawieszeniu na 151 wyroków, a w wcześniejszym 2013 roku 93 na 252 wyroki skazujące.

2. Świadomej ucieczki przed policją.

Zaostrzeniu kary będzie również podlegać świadoma ucieczka przed pościgiem policji. Według nowych przepisów przestępstwo to jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Do 1.06.2017 było to wykroczenie, za które groziła grzywna i kara do 30 dni aresztu. Sąd, który będzie skazywał za to kierowcę będzie również orzekał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

2 lata temu w 2015 roku było ponad 2600 świadomych ucieczek przed policją.

3. Jazdy pomimo zakazu sądowego.

Podniesiono górną granicę więzienia dla osób jeżdżących z zakazem.

Osoba, która prowadziłaby pojazd pomimo zakazu orzeczonego przez sąd, zostanie pozbawiona wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Do tej pory obowiązywała kara do lat 3.

Kierowca, który prowadziłby pojazd pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, dostanie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Resort sprawiedliwości informuje, że do tej pory taki zakaz stosowany był bardzo rzadko.

Ministerstwo wskazało, że w 2015 roku z 1,4 tysięcy osób, które zostały skazane za jazdę bez uprawnień odebranych administracyjnie, tylko wobec 4 orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

4. Przedawnień i wyroków.

Zgodnie z nowelizacją został również wydłużony okres przedawnień. Wykroczenia popełnione w komunikacji będą się przedawniać po 3 latach od chwili ich popełnienia. Dotychczas przedawniały się one po 2 latach.

Autorzy nowelizacji, zmianę uzasadniają zbyt dużą ilością spraw, które uległy przedawnieniu. W 2015 roku przedawniło się ponad 1000 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

To jednak nie koniec.

Nowe przepisy zakładają również, że sądy, wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, muszą być poinformowane o wszelakich przestępstwach oraz wykroczeniach kierowców będących w centralnej ewidencji kierowców i w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policje.

Dotychczas sądy orzekając w sprawie nie były informowane o tym czy podsądny popełniał wcześniej wykroczenia na drodze.

Minister Sprawiedliwości twierdzi, że zaostrzenie było wyczekiwane od lat. Podkreśla on, że statystyki drogowe w Polsce są przerażające. W naszym kraju dochodzi do ponad 30 000 wypadków w ciągu roku, w których ginie ponad 3 000 osób, ponad 40 000 osób ponosi obrażenia, w tym 12 000 ciężkie

Ważne aktualności
Nowe Pytania na Prawo Jazdy Nowe Pytania na Prawo Jazdy

Szanowni Państwo, aby rozwiać Wasze wątpliwości dotyczące ostatniej zmiany bazy pytań egzaminacyjnych, dokonanej przez Ministerstwo, pragniemy Państwa poinformować, iż taka aktualizacja jest...

01-02-2017 20:31 Czytaj więcej
Podręcznik Kursanta Podręcznik Kursanta

Od dzisiaj każdy z naszych użytkowników może korzystać z możliwości nauki przez elektroniczny Podręcznik Kursanta. To nowoczesna metoda szkolenia kursantów na prawo jazdy. Dzięki takiej formie...

21-12-2016 13:57 Czytaj więcej
Znajdź nas
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców Happy-End
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców olka
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB) Wyślij wiadomość