Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 33020 testów, z czego 66% pozytywnie i 34% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 1168 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2022 z WORD

Na tej stronie możesz znaleźć informacje dotyczące wszystkich znaków drogowych zarówno poziomych jak i pionowych, kontrolek pojazdu, postaw i gestów osoby kierującej ruchem oraz sygnalizatorów świetlnych.

Do każdego znaku, postawy, kontrolki i sygnalizatora dopasowany jest odpowiedni symbol, obraz przedstawiający jego wygląd, znaczenie oraz objaśnienie, które go dokładnie definiuje.

Istnieje również możliwość wyszukania danego znaku lub grupy poprzez wyszukiwarkę umieszczoną na górze strony. Wystarczy wpisać w nią poszukiwaną przez siebie frazę.

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
D-1 Znaki drogowe D-1 Droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
D-2 Znaki drogowe D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
D-3 Znaki drogowe D-3 Droga jednokierunkowa Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach. Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.
D-4a Znaki drogowe D-4a Droga bez przejazdu Oznacza początek drogi bez przejazdu.
D-4b Znaki drogowe D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5 Znaki drogowe D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
D-6 Znaki drogowe D-6 Przejście dla pieszych Onacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-6a Znaki drogowe D-6a Przejazd dla rowerów Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-6b Znaki drogowe D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-7 Znaki drogowe D-7 Droga ekspresowa Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-8 Znaki drogowe D-8 Koniec drogi ekspresowej Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
D-9 Znaki drogowe D-9 Autostrada Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-10 Znaki drogowe D-10 Koniec autostrady Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11 Znaki drogowe D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-12 Znaki drogowe D-12 Pas ruchu dla autobusów Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-13 Znaki drogowe D-13 Początek pasa ruchu powolnego Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13a Znaki drogowe D-13a Początek pasa ruchu Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-14 Znaki drogowe D-14 Koniec pasa ruchu Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-15 Znaki drogowe D-15 Przystanek autobusowy Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16 Znaki drogowe D-16 Przystanek trolejbusowy Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-17 Znaki drogowe D-17 Przystanek tramwajowy Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-18 Znaki drogowe D-18 Parking Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18a Znaki drogowe D-18a Parking - miejsce zastrzeżone Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18b Znaki drogowe D-18b Parking zadaszony Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-19 Znaki drogowe D-19 Postój taksówek Oznacza miejsce przenzaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19.
D-20 Znaki drogowe D-20 Koniec postoju taksówek Oznacza miesjsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-21 Znaki drogowe D-21 Szpital Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-21a Znaki drogowe D-21a Policja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-22 Znaki drogowe D-22 Punkt opatrunkowy Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23 Znaki drogowe D-23 Stacja paliwowa Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23a Znaki drogowe D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-24 Znaki drogowe D-24 Telefon Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-25 Znaki drogowe D-25 Poczta Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26 Znaki drogowe D-26 Stacja obsługi technicznej Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26a Znaki drogowe D-26a Wulkanizacja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26b Znaki drogowe D-26b Myjnia Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26c Znaki drogowe D-26c Toaleta publiczna Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26d Znaki drogowe D-26d Natrysk Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-27 Znaki drogowe D-27 Bufet lub kawiarnia Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-28 Znaki drogowe D-28 Restauracja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-29 Znaki drogowe D-29 Hotel (motel) Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-30 Znaki drogowe D-30 Obozowisko (camping) Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-31 Znaki drogowe D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-32 Znaki drogowe D-32 Pole biwakowe Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-33 Znaki drogowe D-33 Schronisko młodzieżowe Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34 Znaki drogowe D-34 Punkt informacji turystycznej Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34a Znaki drogowe D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35 Znaki drogowe D-35 Przejście podziemne dla pieszych Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-35a Znaki drogowe D-35a Schody ruchome w dół Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36 Znaki drogowe D-36 Przejście nadziemne dla pieszych Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36a Znaki drogowe D-36a Schody ruchome w górę Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-37 Znaki drogowe D-37 Tunel Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
D-38 Znaki drogowe D-38 Koniec tunelu Oznacza wyjazd z tunelu.
D-39 Znaki drogowe D-39 Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
D-39a Znaki drogowe D-39a Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznych lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne
D-40 Znaki drogowe D-40 Strefa zamieszkania Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41 Znaki drogowe D-41 Koniec strefy zamieszkania Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-42 Znaki drogowe D-42 Obszar zabudowany Oznacza wjazd na obszar zabudowany.
D-43 Znaki drogowe D-43 Koniec obszaru zabudowanego Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
D-44 Znaki drogowe D-44 Strefa parkowania Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
D-45 Znaki drogowe D-45 Koniec strefy parkowania Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
D-46 Znaki drogowe D-46 Droga wewnętrzna Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-47 Znaki drogowe D-47 Koniec drogi wewnętrznej Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-48 Znaki drogowe D-48 Zmiana pierwszeństwa Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
D-49 Znaki drogowe D-49 Pobór opłat Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
D-50 Znaki drogowe D-50 Zatoka Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica
D-51 Znaki drogowe D-51 Automatyczna kontrola prędkości Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie
D-51a Znaki drogowe D-51a Początek strefy objętej pomiarem średniej prędkości; uprzedza o miejscu, odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie, mierzące średnią prędkość na danym odcinku drogi.
D-51b Znaki drogowe D-51b Koniec strefy objętej pomiarem średniej prędkości; informuje o końcu strefy, odcinka drogi, na którym prędkość jazdy była kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie, mierzące średnią prędkość.
D-52 Znaki drogowe D-52 strefa ruchu Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu.W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.
D-53 Znaki drogowe D-53 koniec strefy ruchu Stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52- strefa ruchu oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53-koniec strefy ruchu, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
D-54 Znaki drogowe D-54 Znak ten wyznacza strefy czystego transportu. Oznacza, że w wyznaczonych rewirach będą mogły poruszać się jedynie samochody elektryczne, napędzane na wodór i gaz ziemny CGN.
Znak powinien być umieszczony przy każdym wjeździe do strefy czystego transportu.
D-55 Znaki drogowe D-55 Znak ten wyznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
Znak powinien być umieszczony przy każdym wyjeździe ze strefy czystego transportu.

Znaki informacyjne

- przekazują informacje dotyczące dróg, ich rodzaju oraz sposobie korzystania z nich. Znaki te mają za zadanie informować również o obiektach występujących przy danej drodze oraz w jej pobliżu, które są położone na danym odcinku drogi lub mogą znajdować się w niedalekiej odległości od drogi.


Razem ze znakami informacyjnymi występują tabliczki z symbolami T, które stosuje się wtedy, gdy znak drogowy ma dotyczyć poszczególnej grupy pojazdów.


W Polsce znaki informacyjne określa ustawa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393). W naszym kraju wyróżnia się 68 znaków informacyjnych. Każdy znak informacyjny jest oznaczony wielką literą D z numerami zaczynającymi się do 1-53. Wygląd znaków informacyjnych nie jest jednolity. Znaki mogą mieć kształt prostokąta, rombu lub kwadratu. Symbole występujące na znakach są zazwyczaj białe lub czarne i umiejscawia się je na białym albo niebieskim tle. Znaki zaczynające się od symboli D-15 do D-17 mają swoje zestawienie, które informuje nas o tym, że przystanek może być dla dwóch lub trzech różnych pojazdów przeznaczonych do wykonywania odpłatnych przewozów regularnych na liniach. Kolejnym przykładem jest występujący znak drogowy D-26, który składa się aż z 5 różnych typów.


Znaki informacyjne występujące na terenie całego kontynentu europejskiego są identyczne. Występuje jednolity system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość