Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 2740 testów, z czego 70% pozytywnie i 30% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 320 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Sygnalizacja świetlna

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
S-1
Znaki drogowe S-1

Sygnalizator podstawowy

Sygnały świetlne, nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
  • Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
    Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
    ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom, ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
  • Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
  • Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator.

Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch tylko barwach - zielonej i czerwonej.

S-2
Znaki drogowe S-2

Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

S-3
Znaki drogowe S-3

Sygnalizator kierunkowy

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3a
Znaki drogowe S-3a

sygnalizator kierunkowy na wprost i w lewo

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3a dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3a oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3b
Znaki drogowe S-3b

sygnalizator kierunkowy na wprost i w prawo

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3b dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3b oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3c
Znaki drogowe S-3c

sygnalizator kierunkowy na wprost

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3c dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3c oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3d
Znaki drogowe S-3d

sygnalizator kierunkowy w prawo

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3d dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3d oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3e
Znaki drogowe S-3e

sygnalizator kierunkowy w lewo

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowyS-3e dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3e oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3f
Znaki drogowe S-3f

sygnalizator kierunkowy w lewo zezwalający na zawracanie

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3f dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3f oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3g
Znaki drogowe S-3g

sygnalizator kierunkowy dla zawracających

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3g dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3g oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-3h
Znaki drogowe S-3h

sygnalizator kierunkowy w lewo i w prawo

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3h dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3h oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-4
Znaki drogowe S-4

Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

S-5
Znaki drogowe S-5

Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
sygnał czerwony- zakaz wejścia na przejście.

S-6
Znaki drogowe S-6

Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd;
sygnał czerwony- - zakaz wjazdu na przejazd.

S-7
Znaki drogowe S-7

Nakaz opuszczenia pasa ruchu

Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.

Znaki drogowe (sygnalizatory) świetlne

– W Polsce sygnały świetlne, mają takie samo znaczenie, jak w pozostałych krajach. Czerwone światło nadawane przez sygnalizator oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Żółte światło zakazuje wjazdu za sygnalizator, chyba że zatrzymanie pojazdu przez kierującego wymagałoby gwałtownego hamowania. Zielony sygnał świetlny informuje nas o zezwoleniu na wjazd. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator S-1 nie daje kierującemu gwarancji bezkolizyjności przejazdu. Natomiast taką pewność daje nam sygnalizator kierunkowy S-3.

Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem na skrzyżowaniach, działająca na zasadzie jego otwierania i zamykania we wszystkich lub w niektórych kierunkach, jest w praktyce środkiem ustalającym pierwszeństwo przejazdu. Za pomocą znaków sygnalizacja świetlna reguluje je czynnie, zmieniając pierwszeństwo stosownie do nadawanego sygnału. Wskazania sygnałów do kierowania ruchem mają pierwszeństwo zarówno przed znakami drogowymi.

Przed przejazdami kolejowymi możemy spotkać sygnalizatory nadające wyłącznie jedną barwę – czerwoną migającą. W takiej sytuacji kierujący ma obowiązek zatrzymać się w odpowiednim miejscu i nie może wjechać na przejazd. Jeżeli na drodze zauważymy migający sygnał koloru żółtego, to mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Tego typu sygnalizatory z reguły będą się znajdować przy przejściach dla pieszych oraz przed skrzyżowaniami. Wyróżniamy też sygnalizatory dla pieszych oraz rowerzystów, które nadają sygnały w postaci dwóch barw – zielonej i czerwonej.

Popularne artykuły

ZNAKI DROGOWE (SYGNALIZATORY) ŚWIETLNE

Sygnalizacja świetlna jest to zestaw urządzeń, który służy do kierowania ruchem. 

Definicja sygnalizacji świetlnej wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie znaków i sygnałów :

„Sygnalizacja świetlna – zestaw urządzeń służących do sterowania ruchem, obejmujący: urządzenie sterujące (sterownik), urządzenia wykonawcze (sygnalizatory wraz z konstrukcjami wsporczymi i instalacją kablową) oraz urządzenia detekcyjne (detektory, przyciski), informacyjne (wyświetlacze prędkości, wyświetlacze czasu), transmisji danych (modemy, linie kablowe, radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze) i pomocnicze (ekrany kontrastowe, sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych itp.) - Pkt 2.2. załącznika nr 3 (Szczegółowe Warunki Techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach) do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 lipca 2003 r.”

W Polsce sygnały świetlne, mają takie samo znaczenie, jak w pozostałych krajach. Czerwone światło nadawane przez sygnalizator oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Żółte światło zakazuje wjazdu za sygnalizator, chyba że zatrzymanie pojazdu przez kierującego wymagałoby gwałtownego hamowania. Zielony sygnał świetlny informuje nas o zezwoleniu na wjazd.

Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator S-1 nie daje kierującemu gwarancji bezkolizyjności przejazdu. Natomiast taką pewność daje nam sygnalizator kierunkowy S-3.

Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem na skrzyżowaniach, działająca na zasadzie jego otwierania i zamykania we wszystkich lub w niektórych kierunkach, jest w praktyce środkiem ustalającym pierwszeństwo przejazdu. Za pomocą znaków sygnalizacja świetlna reguluje je czynnie, zmieniając pierwszeństwo stosownie do nadawanego sygnału.

Wskazania sygnałów do kierowania ruchem mają pierwszeństwo zarówno przed znakami drogowymi.

Przed przejazdami kolejowymi możemy spotkać sygnalizatory nadające wyłącznie jedną barwę – czerwoną migającą. W takiej sytuacji kierujący ma obowiązek zatrzymać się w odpowiednim miejscu i nie może wjechać na przejazd. Jeżeli na drodze zauważymy migający sygnał koloru żółtego, to mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Tego typu sygnalizatory z reguły będą się znajdować przy przejściach dla pieszych oraz przed skrzyżowaniami.

Wyróżniamy też sygnalizatory dla pieszych oraz rowerzystów, które nadają sygnały w postaci dwóch barw – zielonej i czerwonej.

Prawidłowe odczytywanie sygnałów na sygnalizacji świetlnej zwiększa bezpieczeństwo ruchu.

 

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania