Ładowanie...
Wykonano dzisiaj testów 40215 , z czego 62% pozytywnie i 38% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 1076 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2018 z WORD

Regulamin serwisu prawo-jazdy-360.pl

§1. Płatności w serwisie.
Wszystkie płatności są JEDNORAZOWE. Klient wykupuje pakiet na określony czas. Po zakończeniu czasu wykupionego pakietu utraci możliwość korzystanie z systemu jako użytkownik zalogowany.
Serwis nie pobiera żadnych innych opłat.

§2. Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie która wykupiła kurs. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszystkie inne sesje użytkowników zostaną automatycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji. Właściciel wydawca serwisu może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom którzy logują się z wielu miejsc na raz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie/nieodpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Wydawcy.
Przykład:
Użytkownicy korzystający z serwisu i rozdający swój dostęp osobo trzecim mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej równej stracie finansowej którą poniosła firma za niepoprawne korzystanie z serwisu. Serwisu przechowuje i analizuje okresowo konta na których ruch jest nienaturalny.
Ośrodki Szkolenia Kierowców udostępniający w taki sposób loginy swoim użytkownikom robią to nielegalnie. Każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców może przystąpić do system partnerskiego który umożliwia rozdawania licencji swoim klientom w sposób poprawny. Rejestracja Ośrodka Szkolenia Kierowców w serwisu odbywa się poprzez link https://www.prawo-jazdy-360.pl/osk/rejestracja.

§3. Live Chat – działa w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

§4. Reklamacje dotyczące serwisu można składać na adres email kontakt@prawo-jazdy-360.pl. Wszystkie reklamacje powinny zwierać numer transakcji, dzień wraz z godziną oraz opis problemu. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni.

§5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Problem z płatnością? Zgłoś reklamację przez formularz reklamacyjny.

§6. Użytkownik przystępując do korzystania z serwisu i usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin Usług i Serwisów płatności Dotpay.

§7. Użytkownik, który skorzystał z płatności SMS oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin dla Klientów transakcji SMS. Reklamacje dotyczące płatności SMS można zgłaszać poprzez formularz reklamacyjny.

§8. Poniższa treść Regulaminu określa zasady korzystania z usług serwisu Prawo-Jazdy-360 2014-2015-2016-2017-2018

§9. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

*serwis internetowy- oznacza stronę internetową wraz z zamieszczonymi na niej treściami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem. Wydawcą serwisu jest firma New Generation z siedzibą w Poznaniu ul. Langiewicza 2/12 61-502 Poznań.
*użytkownik- osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

§10. Dane użytkownika oraz treści wiadomości które otrzyma właściciel serwisu są poufne.

§11. Reklamacje dotyczące serwisu internetowego https://www.prawo-jazdy-360.pl można składać na adres email kontakt@prawo-jazdy-360.pl . Wszystkie reklamacje powinny zwierać adres email do kontaktu.

§12. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników oraz ich danych osobowych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§13. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do tworzenia zmian w regulaminie.

§14 Użytkownik który przystępuje do korzystania z serwisu internetowego oraz usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu https://www.prawo-jazdy-360.pl/regulamin.

§15. Usunięcie konta - jeżeli chcesz usunąć zarejestrowane konto należy wysłać z zarejestrowanego adresu e-mail wiadomość o treści 'Usuń' na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl - twoje konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni roboczych.

§16. Aktywacja konta - oznacza rozpoczęcie korzystania z portalu prawo-jazdy-360.pl, co jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy na odległość.

§17.Forum zasady ogólne

Bądź uprzejmy i szanuj innych.
Nie przeklinaj i nie obrażaj
Nie prowokuj i nie zachowuj się agresywnie
Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie dręcz
Pisz zrozumiale, aby pozostali użytkownicy forum rozumieli Twoje wypowiedzi.
Bądź tolerancyjny i nie staraj się zastępować moderatorów.
Nie spamuj i nie wykorzystuj tematu do czegoś innego, niż na to wskazuje
Nie odświeżaj starych tematów
Szanuj tematykę ustaloną na każdym forum
Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń.
Proszę nie zamieszczać ofert sprzedaży lub pokryć bez wcześniejszego ustalenie z administatorem serwisu - kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Prawo do publikacji:
Z powodów bezpieczeństwa prosimy o niepublikowanie typowo prywatnych informacji lub zawartości, która pozwalałaby na identyfikację autora (np. imienia, adresu, nazwy szkoły itp.).
KAŻDORAZOWE ZŁAMANIE ZASAD JEST JEDNOZNACZNE Z CZASOWYM LUB STAŁYM ZABLOKOWANIEM KONTA W SERWISIE PRAWO-JAZDY-360.PL

§18.Opłata za połączenie z numerem 790-747-360 oraz 791-747-360 jest zgodna z taryfą operatora.

§19.Moderator opinii dodawanych przez użytkowników do ośrodków szkół jazdy ma prawa odrzucać lub edytować treść jeśli użytkownik będzie używał wulgaryzmów lub treść będzie nieodpowiednia oraz jeżeli w treści zostaną zamieszczone hiperłącza do stron zewnętrznych.
Opinia dodawana przez użytkownika który nie ma historii z serwisem może nie być akceptowana.
Opinie akceptowane przez pracownika są sprawdzane między innymi po:
- adresie IP
- dacie założenia konta
- dacie dodanie opinii
- sprawdzana jest historia instalacji aplikacji, wykonanych pytań, płatności
- czy opinia była również dodawana do innego ośrodka jeżeli tak to jej ilość oraz oceny
- moderator zastrzega sobie że może skontaktować się z osobą w celu przedyskutowania opinii czy jest zgodna i prawdziwa.
- itp...
Każda osoba może dodać tylko jedną opinię do jednego ośrodka.
Istnieje możliwość negocjacji negatywnej opinii z którą właściciel ośrodka się nie zgadza - wtedy zakładany jest spór u pracownika serwisu który stara się być mediatorem w rozstrzygnięciu sporu.

§20.Moderator wizytówek ma możliwość odrzucenia całej wizytówki lub tylko poszczególnych jej składników jeżeli treść zamieszczana nie będzie odpowiednia dla serwisu..
Wizytówka będzie blokowana oraz całe konto jeżeli na stronie wizytówki w trybie jej edycji pojawią się wulgaryzmy lub hiperłącza do stron o tematyce kontrowersyjnej..
Linki do stron zewnętrznych mogą być tylko zamieszczane w sekcji w trybie edycji 'strona www' oraz 'strona facebook w innych miejscach będą one usuwane..

§21. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie przez osoby zewnętrzne takie jakie opinie użytkowników, recenzje szkół jazdy, informacje dodawane na forum mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela serwisu Serwisu.

§22. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w wizytówce ośrodka szkół jazdy lub Komentarzy dodawanych przez użytkowników serwisu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane wpisy w Wizytówce Szkoły jazdy lub Komentarz.

§23. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Rankingu Szkół Jazdy lub opinii wystawionych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane wpis w Wizytówce lub Komentarz.

§24. Właściciel w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Wizytówce Rankingu Szkół Jazdy lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do takowej wizytówki lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Właściciela Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Wizytówce Rankingu Szkół Jazdy lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji.

§25. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.

§26. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.

§27. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .

§28. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

§29. Reklama w Rankingu Szkół Jazdy Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania emisji reklamy w chwili, kiedy Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie posiadać średnią opinię mniejszą niż 3.0. Wydawca w chwili zablokowania emisji reklamy zwrócić proporcjonalnie środki pieniężne za czas jaki pozostał klientowi do wykorzystania zakupionej emisji.

§30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie dla siedziby firmy New Generation

§31. New Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP: 7822588141, REGON: 362003877, ul.Langiewicza 2/12 61-502 Poznań, biuro@new-generation.pl

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców olka
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB) Wyślij wiadomość