Ładowanie...
Wykonano dzisiaj testów 12000 , z czego 59% pozytywnie i 41% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 680 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2018 z WORD

Regulamin serwisu prawo-jazdy-360.pl

Poniższa treść Regulaminu określa zasady korzystania z usług serwisu Prawo-Jazdy-360
2014-2015-2016-2017-2018

§1
Nazewnictwo w serwisie

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Firma - New Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP: 7822588141, REGON: 362003877, ul. Langiewicza 2/12 61-502 Poznań, biuro@new-generation.pl

2. Serwis internetowy, serwis, strona - oznacza stronę internetową wraz z zamieszczonymi na niej treściami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem. Wydawcą serwisu jest firma New Generation z siedzibą w Poznaniu ul. Langiewicza 2/12 61-502 Poznań. użytkownik- osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem

3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem

§2
Akceptacja

Użytkownik, który przystępuje do korzystania z serwisu internetowego oraz usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu https://www.prawo-jazdy-360.pl/regulamin.

§3
Płatności

1. Wszystkie płatności są JEDNORAZOWE. Klient wykupuje pakiet na określony czas. Po zakończeniu czasu wykupionego pakietu utraci możliwość korzystania z systemu jako użytkownik zalogowany. 
Serwis nie pobiera żadnych innych opłat.

2. Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie która wykupiła kurs. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszystkie inne sesje użytkowników zostaną automatycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji. Właściciel Wydawca serwisu może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom którzy logują się z wielu miejsc na raz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie/nieodpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Wydawcy. 
Przykład: 
Użytkownicy korzystający z serwisu i rozdający swój dostęp osobo trzecim mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej równej stracie finansowej którą poniosła firma za niepoprawne korzystanie z serwisu. Serwis przechowuje i analizuje okresowo konta na których ruch jest nienaturalny. 
Ośrodki Szkolenia Kierowców udostępniając w taki sposób loginy swoim użytkownikom robią to nielegalnie. Każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców może przystąpić do System Partnerskiego który umożliwia rozdawanie licencji swoim klientom w sposób poprawny. Rejestracja Ośrodka Szkolenia Kierowców w serwise odbywa się poprzez link https://www.prawo-jazdy-360.pl/osk/rejestracja.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Problem z płatnością? Zgłoś reklamację przez formularz reklamacyjnypłatność kartą

4. Użytkownik przystępując do korzystania z serwisu i usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin Usług i Serwisów płatności Dotpay.

5. Użytkownik, który skorzystał z płatności SMS oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin dla Klientów transakcji SMS. Reklamacje dotyczące płatności SMS można zgłaszać poprzez formularz reklamacyjny.

§4
Aktywacja konta po dokonaniu płatności

Aktywacja konta po dokonaniu płatności oznacza rozpoczęcie korzystania z portalu prawo-jazdy-360.pl w wersji płatnej, co jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy na odległość.

§5
Reklamacje

Reklamacje dotyczące serwisu można składać na adres email kontakt@prawo-jazdy-360.pl. Wszystkie reklamacje powinny zwierać numer transakcji, dzień wraz z godziną oraz opis problemu. Potwierdzeniem dokonania przelewu lub informacji identyfikującą daną płatność jeżeli reklamacją dotyczy płatności. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. (zazwyczaj rozpatrywane są w 1 dzień)

§6
Kontakt

Dokładamy wszelkich starań aby kontakt z odpowiednim działem był wielokanałowy co za tym idzie szybkość odpowiedzi była jak najlepsza.

Kanały kontaktu z serwisem:

1. telefoniczny pod numerem 790-747-360 oraz 791-747-360 (Opłata za połączenie z numerem jest zgodna z taryfą operatora)

2. e-mail

3. Live chat na stronie

4. kontakt za pośrednictwem facebook

5. kontakt za pośrednictwem twitter

6. kontakt za pośrednictwem google plus

7. formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz przyciski umożliwiające zadanie zapytania do danego pytania egzaminacyjnego.

Wszystkie kanały komunikacji z pracownikami serwisu dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 16.00 oraz o godzinie 20 codziennie wiadomości e-mail.

§7
Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

1. Informacje znajdujące się w wizytówce zostały udostępnione w ramach darmowej reklamy ośrodków szkolenia kierowców.

2. Dane znajdujące się w wizytówce częściowo pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów przedsiębiorców, które inne podmioty mogą wykorzystywać w ramach dostępu do informacji publicznej.

3. Korzystanie z rankingu jest darmowe. Wizytówka oraz przechowywanie danych również jest darmowe.  

4. Jeżeli nie chcesz brać udziału w naszym Rankingu Szkół Jazdy możesz zgłosić swoją prośbę na adres e-mail osk@prawo-jazdy-360.pl – zostaną wówczas usunięte wszystkie dane które nie są własnością serwisu oraz nie są dostępne publicznie  (informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ile identyfikują podmiot w obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.)

5. Moderowanie opinie:

Moderator opinii dodawanych przez użytkowników do Ośrodków Szkół Jazdy ma prawo odrzucać, edytować treść a także jeśli użytkownik będzie używał wulgaryzmów lub treść będzie nieodpowiednia oraz jeżeli w treści zostaną zamieszczone hiperłącza do stron zewnętrznych.
Opinia dodawana przez użytkownika który nie ma historii z serwisem może nie być akceptowana.
Opinie akceptowane przez pracownika są sprawdzane między innymi po:
- adresie IP
- dacie założenia konta
- dacie dodania opinii
- sprawdzana jest historia instalacji aplikacji, wykonanych pytań, płatności
- czy opinia była również dodawana do innego ośrodka jeżeli tak to jej ilość oraz oceny
- moderator zastrzega sobie że może skontaktować się z osobą w celu przedyskutowania opinii czy jest zgodna i prawdziwa.
- itp...
Każda osoba może dodać tylko jedną opinię do jednego ośrodka.
Istnieje możliwość negocjacji negatywnej opinii z którą właściciel ośrodka się nie zgadza - wtedy zakładany jest spór u pracownika serwisu który stara się być mediatorem w rozstrzygnięciu sporu.

6. Moderowanie wizytówek

Moderator wizytówek ma możliwość odrzucenia całej wizytówki lub tylko poszczególnych jej składników jeżeli treść zamieszczana nie będzie odpowiednia dla serwisu..
Wizytówka będzie blokowana oraz całe konto jeżeli na stronie wizytówki w trybie jej edycji pojawią się wulgaryzmy lub hiperłącza do stron o tematyce kontrowersyjnej..
Linki do stron zewnętrznych mogą być tylko zamieszczane w sekcji w trybie edycji 'strona www' oraz 'strona facebook' w innych miejscach będą one usuwane.

7. Blokady

Właściciel w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Wizytówce Rankingu Szkół Jazdy lub komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do takowej wizytówki lub komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Właściciela Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Wizytówce Rankingu Szkół Jazdy lub komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji.

§8
Reklama wewnętrzna w serwisie

Reklama w Rankingu Szkół Jazdy oraz w pozostałej części strony - Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania emisji reklamy w chwili, kiedy Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie posiadać średnią opinię mniejszą niż 3.0 lub okaże się, że firma, która wykupiła emisję reklamy rażąco oraz negatywnie wpłynie na wiarygodność serwisu. Wydawca w chwili zablokowania emisji reklamy zwróci proporcjonalnie środki pieniężne za czas jaki pozostał klientowi do wykorzystania zakupionej emisji.

§9
Przetwarzanie danych

Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników oraz ich danych osobowych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10
Odpowiedzialności

1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie przez osoby zewnętrzne takie jak opinie użytkowników, recenzje szkół jazdy, informacje dodawane na forum mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela Serwisu.

2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w wizytówce Ośrodka Szkół Jazdy lub komentarzy dodawanych przez użytkowników serwisu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane wpisy w Wizytówce Szkoły jazdy lub komentarz.

3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Rankingu Szkół Jazdy lub opinii wystawionych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane wpis w Wizytówce lub komentarz.

4. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.

5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.

6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie dla siedziby firmy New Generation

§11
Redagowanie treści

Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .

§12
RODO – Prawo-Jazdy-360.pl

1. Administrator danych

Administratorem danych serwisu jest firma New Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako Firma, Strona, Serwis) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

Klikając w linki na stronie lub w aplikacjach mobilnych możesz zostać przeniesiony do stron internetowych, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Firmy i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek kontrolą.

 

2. Kontakt z administratorem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zadaj pytanie przesyłające je drogą elektroniczną na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl, wiadomość zostanie przekazana do administratora danych osobowych.

 

3. Twoje dane w serwisie

Informacje które o Tobie mamy otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta a także później w związku z płatnościami, instalacją aplikacji mobilnej czy np. poprzez łączenie serwisu z facebook-iem a także ze zwykłą aktywnością w serwisie.

 

4. Jakie dane przechowujemy i pozyskujemy

- dane dotyczące logowania, dane konta

- transakcje

- kontakt z działami firmy w tym obsługa klienta, zgłoszenia zapytań itp…

- formularz kontaktowy również jest zapisywany w bazie danych w celu późniejszej analizy zgłoszeń i badaniu jakości odpowiedzi oraz szybkości rozwiązywania problemów

- dane gromadzące przez serwis oraz aplikacje mobilne

- ankiety oraz konkursy które są wysyłane bardzo rzadko natomiast może coś takiego nastąpić w przyszłości bezpośrednio na stronie po zalogowaniu lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 

5. Dlaczego przetwarzamy twoje dane w ramach serwisu

Serwis w celu poprawnej interakcji z użytkownikiem musi przetwarzać dane żeby działał dla Ciebie poprawnie np. aby:

- umożliwiał dokonywanie płatności za dostęp,

- umożliwiał poprawne logowanie i zapisywanie statystyk,

- zapewniał obsługę twojego konta,

- umożliwiał pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych,

- umożliwiał obsługę zgłoszeń i zapytań,

- umożliwiał kontakt telefoniczny i e-mail w celach związanych ze świadczeniem usług

 

6. Dodatkowe przetwarzanie twoich danych

- personalizowanie reklam oraz wiadomości związanych z twoją aktywnością,

- monitorowanie twoich aktywności w ramach serwisu potrzebnych do celów analizy i dopasowaniu jak najlepszej oferty względem preferencji użytkowników,

- prowadzenia badań i analiz związanych z funkcjonalnością,

- organizowaniu analiz,

- archiwizacji danych w celu optymalizacji szybkości strony

 

7. Twoje dane

Aby poprawnie korzystać z systemu wymagamy następujących danych.

- adres e-mail/login oraz hasło,

- FaceBook ID – jeżeli korzystasz z logowania za pośrednictwem konta Facebook,

- parametrów identyfikujących telefon – jeżeli korzystasz z aplikacji mobilnych,

Jeżeli nie podasz tych danych lub wycofasz zgodę nie będziesz mógł korzystać z systemu!

 

8. Udostępnianie Twoich danych

Dane każdego użytkownika udostępniane są podmiotom umożliwiającym poprawne funkcjonowanie serwisowi takim jak:

- usługi płatnicze w celu zrealizowania transakcji,

- Facebook – między innymi do komentowania i logowania,

- Discuss – umożliwia dodawania komentarzy w serwisie,

- Google – rozumiemy w tym aplikacje mobilną, system do analizy ruchu na stronie, system to wyświetlania reklam na stronie,

- Live Chat – tawk.to – komunikator umożliwiający kontakt z działem obsługi klienta,

- firmom konsultingowym oraz prawniczym jeżeli zajdzie tak potrzeba,

- pracownikom firmy,

- Hotjar – system do badania preferencji użytkowników,

- stronom w grupie kapitałowej firmy

 

9. Czas przechowywania twoich danych

Twoje dane do celów badawczych są przechowywane bezterminowo.

 

10. Twoje dane poza Polską

Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarzy do serwisu Google, Disscus, HotJar

 

11. Usunięcie konta

Jeżeli chcesz usunąć zarejestrowane konto należy wysłać z zarejestrowanego adresu e-mail wiadomość o treści 'Usuń' na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl - twoje konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni roboczych.

 

12. Dostęp do informacji

Dostęp do informacji użytkownika serwisu jest dostępny poprzez dostęp na stronie internetowej po poprawnym zalogowaniu do systemu. Pozostałe dane takie jak historia logowań czy pozostałe dane niewidoczne z poziomu użytkownika zalogowanego mogą być przesłane w postaci pliku .csv lub .xml na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

Aby otrzymać dostęp do danych wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘dostęp do informacji’

 

13. Usunięcie danych

Masz prawo do usunięcia danych, inaczej zwanym prawem do ‘bycia zapomnianym’. Możesz zażyczyć sobie usunięcia wszystkich danych w systemie, jeżeli nie ma innych przesłanek prawnych, które by tego uniemożliwiały takich jak np. zobowiązania finansowe nałożone na użytkownika, który nie opłacił bądź nie dokończył płatności lub informacje które przetwarzamy są informacjami publicznie dostępnymi które administrator danych może przetwarzać zgodnie z prawem do dostępu do informacji publicznej.

Aby zakończyć, usunąć dane wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail, który został zarejestrowany w serwise, o treści ‘usunięcie danych’

 

14. Prawo do ograniczenia przetwarzania i przechowywania danych

Możemy za twoją prośbą ograniczyć przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Wówczas nie będziemy ich udostępniać podmiotom zewnętrznym. Może się tak zdarzyć, że twoje dane osobowe np. adres e-mail zostaną wykorzystane do rejestracji konta. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy skontaktuj się z nami w sprawie wyjaśnienia tego problemu.

 

15. Profilowanie danych

Możesz zażądać od administratora danych o zaprzestanie profilowania. Profilowanie ma za zadanie spersonalizowania treści które otrzymujesz z serwisu które serwis kojarzy dzięki twoim ustawieniom. Będziesz wówczas otrzymywał wiadomości marketingowe mniej spersonalizowane.

Aby zakończyć profilowanie danych wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail, który został zarejestrowany w serwise, o treści ‘profilowanie danych’

 

16. Wiadomości marketingowe

Aby zakończyć wysyłanie wiadomości marketingowych wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘wiadomości marketingowe’

§13
Bezpieczeństwo

Wszystkie dane zapisywane i przechowane przez Serwis są chronione z użyciem opcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem są zobowiązane do tego aby dane przechowywane były bezpieczne a procedury bezpieczeństwa uniemożliwiały wyciek danych.

§14
Ciasteczka

Polityka plików “cookies” serwisu

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7.   Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

       Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

§15
Forum

Zasady ogólne

1. Bądź uprzejmy i szanuj innych.

2. Nie przeklinaj i nie obrażaj

3. Nie prowokuj i nie zachowuj się agresywnie

4. Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie dręcz

5. Pisz zrozumiale, aby pozostali użytkownicy forum rozumieli Twoje wypowiedzi.

6. Bądź tolerancyjny i nie staraj się zastępować moderatorów.

7. Nie spamuj i nie wykorzystuj tematu do czegoś innego, niż na to wskazuje

8. Nie odświeżaj starych tematów

9. Szanuj tematykę ustaloną na każdym forum

10. Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń.

11. Proszę nie zamieszczać ofert sprzedaży lub pokryć bez wcześniejszego ustalenia z administratorem serwisu - kontakt@prawo-jazdy-360.pl

12. Prawo do publikacji - z powodów bezpieczeństwa prosimy o niepublikowanie typowo prywatnych informacji lub zawartości, która pozwalałaby na identyfikację autora (np. imienia, adresu, nazwy szkoły itp.).

KAŻDORAZOWE ZŁAMANIE ZASAD JEST JEDNOZNACZNE Z CZASOWYM LUB STAŁYM ZABLOKOWANIEM KONTA W SERWISIE PRAWO-JAZDY-360.PL

§16
Zmiany w regulaminie

Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do tworzenia zmian w regulaminie.

§17
Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców olka
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation sp z o.o. sp. k. (ul. Langiewicza 2/12, 61-502. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość