Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 21730 testów, z czego 56% pozytywnie i 44% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 656 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2019 z WORD

Regulamin serwisu prawo-jazdy-360.pl

Poniższa treść Regulaminu określa zasady korzystania z usług serwisu Prawo-Jazdy-360
2014-2015-2016-2017-2018-2019

§1
Nazewnictwo w serwisie

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Firma - New Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP: 7822588141, REGON: 362003877, ul. Langiewicza 2/12 61-502 Poznań, biuro@new-generation.pl

2. Serwis internetowy, serwis, strona - oznacza stronę internetową wraz z zamieszczonymi na niej treściami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem. Wydawcą serwisu jest firma New Generation z siedzibą w Poznaniu ul. Langiewicza 2/12 61-502 Poznań. użytkownik- osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem

3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem

§2
Akceptacja

Użytkownik, który przystępuje do korzystania z serwisu internetowego oraz usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu https://www.prawo-jazdy-360.pl/regulamin.

§3
Płatności

1. Wszystkie płatności są JEDNORAZOWE. Klient wykupuje pakiet na określony czas. Po zakończeniu czasu wykupionego pakietu utraci możliwość korzystania z systemu jako użytkownik zalogowany. 
Serwis nie pobiera żadnych innych opłat.

2. Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie która wykupiła kurs. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszystkie inne sesje użytkowników zostaną automatycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji. Właściciel Wydawca serwisu może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom którzy logują się z wielu miejsc na raz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie/nieodpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Wydawcy. 
Przykład: 
Użytkownicy korzystający z serwisu i rozdający swój dostęp osobo trzecim mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej równej stracie finansowej którą poniosła firma za niepoprawne korzystanie z serwisu. Serwis przechowuje i analizuje okresowo konta na których ruch jest nienaturalny. 
Ośrodki Szkolenia Kierowców udostępniając w taki sposób loginy swoim użytkownikom robią to nielegalnie. Każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców może przystąpić do System Partnerskiego który umożliwia rozdawanie licencji swoim klientom w sposób poprawny. Rejestracja Ośrodka Szkolenia Kierowców w serwise odbywa się poprzez link https://www.prawo-jazdy-360.pl/osk/rejestracja.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Problem z płatnością? Zgłoś reklamację przez formularz reklamacyjnypłatność kartą

4. Użytkownik przystępując do korzystania z serwisu i usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin Usług i Serwisów płatności Dotpay.

5. Użytkownik, który skorzystał z płatności SMS oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin dla Klientów transakcji SMS. Reklamacje dotyczące płatności SMS można zgłaszać poprzez formularz reklamacyjny.

§4
Aktywacja konta po dokonaniu płatności

Aktywacja konta po dokonaniu płatności oznacza rozpoczęcie korzystania z portalu prawo-jazdy-360.pl w wersji płatnej, co jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy na odległość.

§5
Reklamacje

Reklamacje dotyczące serwisu można składać na adres email kontakt@prawo-jazdy-360.pl. Wszystkie reklamacje powinny zwierać numer transakcji, dzień wraz z godziną oraz opis problemu. Potwierdzeniem dokonania przelewu lub informacji identyfikującą daną płatność jeżeli reklamacją dotyczy płatności. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. (zazwyczaj rozpatrywane są w 1 dzień)

§6
Kontakt

Dokładamy wszelkich starań aby kontakt z odpowiednim działem był wielokanałowy co za tym idzie szybkość odpowiedzi była jak najlepsza.

Kanały kontaktu z serwisem:

1. telefoniczny pod numerem 790-747-360 oraz 791-747-360 (Opłata za połączenie z numerem jest zgodna z taryfą operatora)

2. e-mail

3. Live chat na stronie

4. kontakt za pośrednictwem facebook

5. kontakt za pośrednictwem twitter

6. kontakt za pośrednictwem google plus

7. formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz przyciski umożliwiające zadanie zapytania do danego pytania egzaminacyjnego.

Wszystkie kanały komunikacji z pracownikami serwisu dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 16.00 oraz o godzinie 20 codziennie wiadomości e-mail.

§7
Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

1. Informacje znajdujące się w wizytówce zostały udostępnione w ramach darmowej reklamy ośrodków szkolenia kierowców.

2. Dane znajdujące się w wizytówce częściowo pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów przedsiębiorców, które inne podmioty mogą wykorzystywać w ramach dostępu do informacji publicznej.

3. Korzystanie z rankingu jest darmowe. Wizytówka oraz przechowywanie danych również jest darmowe.  

4. Jeżeli nie chcesz brać udziału w naszym Rankingu Szkół Jazdy możesz zgłosić swoją prośbę na adres e-mail osk@prawo-jazdy-360.pl – zostaną wówczas usunięte wszystkie dane które nie są własnością serwisu oraz nie są dostępne publicznie  (informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ile identyfikują podmiot w obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.)

5. Moderowanie opinie:

Moderator opinii dodawanych przez użytkowników do Ośrodków Szkół Jazdy ma prawo odrzucać, edytować treść a także jeśli użytkownik będzie używał wulgaryzmów lub treść będzie nieodpowiednia oraz jeżeli w treści zostaną zamieszczone hiperłącza do stron zewnętrznych.
Opinia dodawana przez użytkownika który nie ma historii z serwisem może nie być akceptowana.
Opinie akceptowane przez pracownika są sprawdzane między innymi po:
- adresie IP
- dacie założenia konta
- dacie dodania opinii
- sprawdzana jest historia instalacji aplikacji, wykonanych pytań, płatności
- czy opinia była również dodawana do innego ośrodka jeżeli tak to jej ilość oraz oceny
- moderator zastrzega sobie że może skontaktować się z osobą w celu przedyskutowania opinii czy jest zgodna i prawdziwa.
- itp...
Każda osoba może dodać tylko jedną opinię do jednego ośrodka.
Istnieje możliwość negocjacji negatywnej opinii z którą właściciel ośrodka się nie zgadza - wtedy zakładany jest spór u pracownika serwisu który stara się być mediatorem w rozstrzygnięciu sporu.

6. Moderowanie wizytówek

Moderator wizytówek ma możliwość odrzucenia całej wizytówki lub tylko poszczególnych jej składników jeżeli treść zamieszczana nie będzie odpowiednia dla serwisu..
Wizytówka będzie blokowana oraz całe konto jeżeli na stronie wizytówki w trybie jej edycji pojawią się wulgaryzmy lub hiperłącza do stron o tematyce kontrowersyjnej..
Linki do stron zewnętrznych mogą być tylko zamieszczane w sekcji w trybie edycji 'strona www' oraz 'strona facebook' w innych miejscach będą one usuwane.

7. Blokady

Właściciel w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Wizytówce Rankingu Szkół Jazdy lub komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do takowej wizytówki lub komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Właściciela Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Wizytówce Rankingu Szkół Jazdy lub komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji.

§8
Reklama wewnętrzna w serwisie

Reklama w Rankingu Szkół Jazdy oraz w pozostałej części strony - Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania emisji reklamy w chwili, kiedy Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie posiadać średnią opinię mniejszą niż 3.0 lub okaże się, że firma, która wykupiła emisję reklamy rażąco oraz negatywnie wpłynie na wiarygodność serwisu. Wydawca w chwili zablokowania emisji reklamy zwróci proporcjonalnie środki pieniężne za czas jaki pozostał klientowi do wykorzystania zakupionej emisji.

§9
Przetwarzanie danych

Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników oraz ich danych osobowych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10
Odpowiedzialności

1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie przez osoby zewnętrzne takie jak opinie użytkowników, recenzje szkół jazdy, informacje dodawane na forum mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem właściciela Serwisu.

2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w wizytówce Ośrodka Szkół Jazdy lub komentarzy dodawanych przez użytkowników serwisu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane wpisy w Wizytówce Szkoły jazdy lub komentarz.

3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Rankingu Szkół Jazdy lub opinii wystawionych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane wpis w Wizytówce lub komentarz.

4. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.

5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.

6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie dla siedziby firmy New Generation

§11
Redagowanie treści

Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .

§12
RODO – Prawo-Jazdy-360.pl

1. Administrator danych

Administratorem danych serwisu jest firma New Generation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako Firma, Strona, Serwis) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

Klikając w linki na stronie lub w aplikacjach mobilnych możesz zostać przeniesiony do stron internetowych, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Firmy i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek kontrolą.

 

2. Kontakt z administratorem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zadaj pytanie przesyłające je drogą elektroniczną na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl, wiadomość zostanie przekazana do administratora danych osobowych.

 

3. Twoje dane w serwisie

Informacje które o Tobie mamy otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta a także później w związku z płatnościami, instalacją aplikacji mobilnej czy np. poprzez łączenie serwisu z facebook-iem a także ze zwykłą aktywnością w serwisie.

 

4. Jakie dane przechowujemy i pozyskujemy

- dane dotyczące logowania, dane konta

- transakcje

- kontakt z działami firmy w tym obsługa klienta, zgłoszenia zapytań itp…

- formularz kontaktowy również jest zapisywany w bazie danych w celu późniejszej analizy zgłoszeń i badaniu jakości odpowiedzi oraz szybkości rozwiązywania problemów

- dane gromadzące przez serwis oraz aplikacje mobilne

- ankiety oraz konkursy które są wysyłane bardzo rzadko natomiast może coś takiego nastąpić w przyszłości bezpośrednio na stronie po zalogowaniu lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 

5. Dlaczego przetwarzamy twoje dane w ramach serwisu

Serwis w celu poprawnej interakcji z użytkownikiem musi przetwarzać dane żeby działał dla Ciebie poprawnie np. aby:

- umożliwiał dokonywanie płatności za dostęp,

- umożliwiał poprawne logowanie i zapisywanie statystyk,

- zapewniał obsługę twojego konta,

- umożliwiał pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych,

- umożliwiał obsługę zgłoszeń i zapytań,

- umożliwiał kontakt telefoniczny i e-mail w celach związanych ze świadczeniem usług

 

6. Dodatkowe przetwarzanie twoich danych

- personalizowanie reklam oraz wiadomości związanych z twoją aktywnością,

- monitorowanie twoich aktywności w ramach serwisu potrzebnych do celów analizy i dopasowaniu jak najlepszej oferty względem preferencji użytkowników,

- prowadzenia badań i analiz związanych z funkcjonalnością,

- organizowaniu analiz,

- archiwizacji danych w celu optymalizacji szybkości strony

 

7. Twoje dane

Aby poprawnie korzystać z systemu wymagamy następujących danych.

- adres e-mail/login oraz hasło,

- FaceBook ID – jeżeli korzystasz z logowania za pośrednictwem konta Facebook,

- parametrów identyfikujących telefon – jeżeli korzystasz z aplikacji mobilnych,

Jeżeli nie podasz tych danych lub wycofasz zgodę nie będziesz mógł korzystać z systemu!

 

8. Udostępnianie Twoich danych

Dane każdego użytkownika udostępniane są podmiotom umożliwiającym poprawne funkcjonowanie serwisowi takim jak:

- usługi płatnicze w celu zrealizowania transakcji,

- Facebook – między innymi do komentowania i logowania,

- Discuss – umożliwia dodawania komentarzy w serwisie,

- Google – rozumiemy w tym aplikacje mobilną, system do analizy ruchu na stronie, system to wyświetlania reklam na stronie,

- Live Chat – tawk.to – komunikator umożliwiający kontakt z działem obsługi klienta,

- firmom konsultingowym oraz prawniczym jeżeli zajdzie tak potrzeba,

- pracownikom firmy,

- Hotjar – system do badania preferencji użytkowników,

- stronom w grupie kapitałowej firmy

- firmom współpracującym z serwisem prawo-jazdy-360.pl

 

9. Czas przechowywania twoich danych

Twoje dane do celów badawczych są przechowywane bezterminowo.

 

10. Twoje dane poza Polską

Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarzy do serwisu Google, Disscus, HotJar

 

11. Usunięcie konta

Jeżeli chcesz usunąć zarejestrowane konto należy wysłać z zarejestrowanego adresu e-mail wiadomość o treści 'Usuń' na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl - twoje konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni roboczych.

 

12. Dostęp do informacji

Dostęp do informacji użytkownika serwisu jest dostępny poprzez dostęp na stronie internetowej po poprawnym zalogowaniu do systemu. Pozostałe dane takie jak historia logowań czy pozostałe dane niewidoczne z poziomu użytkownika zalogowanego mogą być przesłane w postaci pliku .csv lub .xml na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

Aby otrzymać dostęp do danych wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘dostęp do informacji’

 

13. Usunięcie danych

Masz prawo do usunięcia danych, inaczej zwanym prawem do ‘bycia zapomnianym’. Możesz zażyczyć sobie usunięcia wszystkich danych w systemie, jeżeli nie ma innych przesłanek prawnych, które by tego uniemożliwiały takich jak np. zobowiązania finansowe nałożone na użytkownika, który nie opłacił bądź nie dokończył płatności lub informacje które przetwarzamy są informacjami publicznie dostępnymi które administrator danych może przetwarzać zgodnie z prawem do dostępu do informacji publicznej.

Aby zakończyć, usunąć dane wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail, który został zarejestrowany w serwise, o treści ‘usunięcie danych’

 

14. Prawo do ograniczenia przetwarzania i przechowywania danych

Możemy za twoją prośbą ograniczyć przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Wówczas nie będziemy ich udostępniać podmiotom zewnętrznym. Może się tak zdarzyć, że twoje dane osobowe np. adres e-mail zostaną wykorzystane do rejestracji konta. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy skontaktuj się z nami w sprawie wyjaśnienia tego problemu.

 

15. Profilowanie danych

Możesz zażądać od administratora danych o zaprzestanie profilowania. Profilowanie ma za zadanie spersonalizowania treści które otrzymujesz z serwisu które serwis kojarzy dzięki twoim ustawieniom. Będziesz wówczas otrzymywał wiadomości marketingowe mniej spersonalizowane.

Aby zakończyć profilowanie danych wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail, który został zarejestrowany w serwise, o treści ‘profilowanie danych’

 

16. Wiadomości marketingowe

Aby zakończyć wysyłanie wiadomości marketingowych wyślij wiadomość na kontakt@prawo-jazdy-360.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘wiadomości marketingowe’

§13
Bezpieczeństwo

Wszystkie dane zapisywane i przechowane przez Serwis są chronione z użyciem opcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem są zobowiązane do tego aby dane przechowywane były bezpieczne a procedury bezpieczeństwa uniemożliwiały wyciek danych.

§14
Ciasteczka

Polityka plików “cookies” serwisu

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7.   Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

       Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

§15
Forum

Zasady ogólne

1. Bądź uprzejmy i szanuj innych.

2. Nie przeklinaj i nie obrażaj

3. Nie prowokuj i nie zachowuj się agresywnie

4. Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie dręcz

5. Pisz zrozumiale, aby pozostali użytkownicy forum rozumieli Twoje wypowiedzi.

6. Bądź tolerancyjny i nie staraj się zastępować moderatorów.

7. Nie spamuj i nie wykorzystuj tematu do czegoś innego, niż na to wskazuje

8. Nie odświeżaj starych tematów

9. Szanuj tematykę ustaloną na każdym forum

10. Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń.

11. Proszę nie zamieszczać ofert sprzedaży lub pokryć bez wcześniejszego ustalenia z administratorem serwisu - kontakt@prawo-jazdy-360.pl

12. Prawo do publikacji - z powodów bezpieczeństwa prosimy o niepublikowanie typowo prywatnych informacji lub zawartości, która pozwalałaby na identyfikację autora (np. imienia, adresu, nazwy szkoły itp.).

KAŻDORAZOWE ZŁAMANIE ZASAD JEST JEDNOZNACZNE Z CZASOWYM LUB STAŁYM ZABLOKOWANIEM KONTA W SERWISIE PRAWO-JAZDY-360.PL

§16
Licytacja reklamy

art. 1 Dodatkowa definicja


Sprzedający - Serwis prawo-jazdy-360.pl

Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia usług / towarów w ramach serwisu prawo-jazdy-360.pl

Licytacja - rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć usługę / towar

Licytant - Kupujący, który złożył ofertę nabycia usługi / towaru w ramach Licytacji

Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi / towaru na określonych warunkachart. 2 Licytacja


1.Serwis określa z góry założone warunki oferty, które udostępnia kupującym w ramach umowy sprzedaż usługi emisji reklamy.

2.Serwis prawo-jazdy-360.pl może sprzedać emisję reklamy poza standardową Licytacją w ramach współpracy z kupującym.

3.Licytacja w ramach, których kupujący może nabyć usługę odbywa się tylko i wyłącznie dla użytkowników, którzy mają zarejestrowane konto OSK w serwisie.

4.Sprzedający określa czas rozpoczęcia oraz zakończenia aukcji. Informacja ta będzie podana bezpośrednio w linkach zakupowych dotyczących konkretnej usługi na stronie.

5.Sprzedający określa stawkę początkową oraz wartość minimalną, którą można przebić ostatnio zalicytowaną aukcję.art. 3 Typy reklamy


1.Reklama ‘pozycja 0’ – jest to reklama, która znajduje się powyżej naturalnych wyników w rankingu, gdzie wymiary maksymalne reklamy to 970x260 pikseli i znajduje się w danej miejscowości.

2.Reklama ‘baner boczny górny’ – jest to reklama, która znajduje się po prawej stronie u góry w na tej samej wysokości, co pierwsza naturalna pozycja lub jak jest ‘pozycja 0’, gdzie wymiary maksymalne reklamy to 290x500 pikseli i znajduje się w danej miejscowości. W wersji mobilnej przeglądarki reklama występuje pomiędzy 4 a 5 naturalną pozycją.

3.Reklama ‘baner boczny dolny’ – jest to reklama, która znajduje się po prawej stronie pod reklamą ‘baner boczny górny’, gdzie wymiary maksymalne reklamy to 290x500 pikseli i znajduje się w danej miejscowości. W wersji mobilnej przeglądarki reklama występuje pomiędzy 4 a 5 naturalną pozycją.

4.Reklama w zakładce Test oraz Kurs – jest to reklama, która znajduje się pod testem na prawo jazdy na stronie /test lub pod kursem na stronie /kurs. Reklama jest wymiarów maksymalnych 970x260 pikseli i widoczna jest dla użytkowników z opłaconym dostępem.

a. rejonizacja wyświetlania reklamy działa na zasadzie sprawdzania adresu IP danego użytkownika i dostosowywaniu mu odpowiedniej treści. Adresy IP pokrywają się w 80% z adresami w bazie danych serwisu.art. 4 Warunki uczestnictwa w licytacji


1. Każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest karana i może uczestniczyć w licytacji reklamy.

a. Licytacja nie jest dostępna dla osób i firm, które są konkurencyjnym podmiotem dla serwisu prawo-jazdy-360.plart. 5 Reklama i jej aktywacja


1.Po wygraniu należy w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych przesłać grafikę, która będzie się wyświetlać w danej miejscowości. Grafikę należy przesłać na adres osk@prawo-jazdy-360.pl

2.Po czasie wskazanym w punkcie 1, jeżeli reklama w formie graficznej nie zostanie przesłana, serwis udostępni ją w formie tekstowej. Grafikę wyświetlaną w formie tekstowej można na wniosek kupującego zamienić na formę graficzną.

3.Kupujący może za dodatkową opłatą w wysokości około 150 zł. wnioskować o modyfikację grafiki u sprzedającego.

a. Kupujący powinien przedłożyć wszystkie informacje które powinny się znaleźć na wizytówce oraz udostępnić grafiki które chciałby aby zostały na niej zamieszczone uwzględniają rozmiar danego miejsca na reklamę.

b. Kupujący ma prawo do jednej darmowej modyfikacji stworzonej grafiki, kolejne są płatne dodatkowo a cena ustalana indywidualnie.

4.Reklama nie zostanie uruchomiona w momencie nieotrzymania zapłaty od kupującego.art. 6 Akceptacja reklamy w serwisie


Reklama nie zostanie zaakceptowana jeżeli:

1.zostały naruszone prawa autorskie grafiki, która ma zostać zamieszczona w serwisie.

2.zamieszczone w wizytówce treści są nieodpowiednie lub posiadają błędne dane.

3.w grafice są zamieszczane treści podmiotów konkurencyjnychart. 7 Zawarcie umowy i dostawa usługi


1.Na stronie www.prawo-jazdy-360.pl umowa zawierana jest w języku polskim.

2.Kliknięcie przycisku „licytuję” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na usługi znajdujące się w aukcji za określoną kwotę. Złożenie zamówienia z wygraną osobą potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po zakończeniu aukcji. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z naciśnięciem przycisku ‘Licytuj’ w danej aukcji. Prosimy zwrócić uwagę, że usługi zamówione przez Państwa aktywowane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny.

3.W przypadku podania terminu aktywacji usługi w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za usługę i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

5.Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej).

6.Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za usługę w ciągu 3 dni roboczych, chyba że strony umowy ustaliły inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej.art. 8 Ceny i koszty


1.Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.art. 9 Płatności


1.Oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (dotpay.pl), karta kredytowa oraz przelew na konto bankowe.

2.Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.art. 10 Przebieg transakcji


1.Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu usługi bierze udział w Licytacji.

2.Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy ośrodka Licytanta są udostępniane w historii licytacji.

a.Jeżeli nie chcesz, aby twoje dane były widoczne w historii licytacji, skontaktuj się z nami telefonicznie.

3.Podczas trwania aukcji i na każdym jej etapie możesz skontaktować się z nami, jeżeli potrzebujesz pomocy lub informacji związanych z aukcją.

4.Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę usługi, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny usługi, następuje o odpowiednią kwotę wskazaną w danej aukcji.

5.Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia na prośbę Licytanta.

6.Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego.dodano dnia 18.09.2018

§17
Zmiany w regulaminie

Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do tworzenia zmian w regulaminie.

§18
Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation sp z o.o. sp. k. (ul. Langiewicza 2/12, 61-502. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość