Ładowanie...
Wykonano dzisiaj testów 2950 , z czego 70% pozytywnie i 30% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 40 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2018 z WORD

Oficjalne Testy na Prawo Jazdy 2018

Testy na Prawo Jazdy składają się z pełnej bazy oficjalnych pytań egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - te same pytania co w WORD

Oficjalne testy
wraz z wytłumaczeniami

 • Identyczne pytania, jak na egzaminie w ośrodkach WORD - nic Ciebie nie zaskoczy!
 • Pełna i aktualna baza oficjalnych pytań egzaminacyjnych - rok 2018
 • Wytłumaczenie do każdego pytania egzaminacyjnego z kodeksu drogowego, znaków drogowych, pierwszej pomocy
 • Forma testów taka sama jak na egzaminie w ośrodkach WORD

prawo-jazdy-360.pl
wszystkie kategorie

A, AM A1 A2 B, B1 C, C1 D, D1 T

Zakładka kurs
z pełną bazą pytań

 • Kurs w systemie zawiera oficjalną ’Strukturę pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie Państwowym’
 • Możliwość przeglądania i analizy statystyk rozwiązanych pytań
 • Wytłumaczenia do każdego pytania egzaminacyjnego z kodeksu drogowego, znaków drogowych, pierwszej pomocy

Podręcznik
kursanta to

 • Elektroniczny podręcznik dla kursanta, który zwiera wszystkie zagadnienia związane z egzaminem prawa jazdy
 • Podręcznik Kursanta to nowoczesna metoda szkolenia kursantów na prawo jazdy
 • Podręcznik Kursanta składa się z 12 rozdziałów, każdy dział jest zakończony egzaminem kontrolnym
 • Korzystasz, gdzie chcesz, kiedy chcesz na każdym urządzeniu!!!

Posiadamy oficjalne
pytania oraz:

 • Bazę pytań egzaminacyjnych zatwierdzoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Strukturę pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie Państwowym
 • Wytłumaczenie do każdego pytania egzaminacyjnego
 • Wszystkie aktualizacje wprowadzane przez Ministerstwo

Ponad 293 417 użytkowników zdało razem z nami i ponad 4 660 pozytywnych opinii na FACEBOOKu


Jak zdać egzamin na prawo jazdy

Przykładowy test na prawo jazdy Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu na komputerze w Sali Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Komputer wybiera dla każdej egzaminowanej osoby indywidualny zestaw 32 pytań.

Egzamin teoretyczny podzielony jest na dwie części:
 • Pierwsza część zawiera 20 pytań z wiedzy podstawowej – udzielenie odpowiedzi z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonymi wyrazami „TAK” lub „NIE”; na zapoznanie się z pytaniem osoba egzaminowana ma 20 sekund oraz kolejne 15 sekund na odpowiedź.
 • Druga część zawiera 12 pytań z wiedzy specjalistycznej – udzielenie odpowiedzi polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C; na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund .
Pytania są punktowane za 3, 2, 1 pkt. w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem O pkt. Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 pkt. z 74 możliwych. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut .

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa i nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań. Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

Pytania w części podstawowej jak i specjalistycznej są jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań podstawowych występują pytania ilustrowane filmami i zdjęciami z realnych sytuacji drogowych. W części specjalistycznej pytania są ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami. Zarówno w jednej jak i w drugiej części mogą występować pytania, które nie zawierają zdjęć ani filmów.

W teście serwisu Prawo-Jazdy-360 jest możliwość odświeżenia pytania oraz korzystania z trybu pełnoekranowego. Ta opcja przygotowana jest tylko na potrzeby edukacyjne i nie występuje ona na egzaminie państwowym. Jeżeli masz jakikolwiek problem z pytaniem kliknij w opcję „zgłoś błąd” , a nasz Zespół udzieli odpowiedzi.

POWODZENIA!!

Kategoria A

Warunkiem uzyskania prawa jazdy
kategorii A jest:

 • osiągnięcie wieku 24 lat, 20 lat przy posiadaniu 2 lata kategorii A2 oraz 18 lat dla sił zbrojnych
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.
kategoria A - pojazd uprawniający do kierowania

Uprawnia do kierowania dla kategorii A:

 • każdy motocykl,
 • pojazd z kategorii AM,
 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce

Kategoria B

Warunkiem uzyskania prawa jazdy
kategorii B jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.
kategoria B - pojazd uprawniający do kierowania

Uprawnia do kierowania
dla kategorii B:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Kategoria C

Warunkiem uzyskania prawa jazdy
kategorii C jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 21 lat,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.
kategoria C - pojazd uprawniający do kierowania

Uprawnia do kierowania
dla kategorii C:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria D

Warunkiem uzyskania prawa jazdy
kategorii D jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 24 lata,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi – 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Uprawnia do kierowania
dla kategorii D:

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
kategoria D - pojazd uprawniający do kierowania

Kategoria T

Warunkiem uzyskania prawa jazdy
kategorii T jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.
kategoria T - pojazd uprawniający do kierowania

Uprawnia do kierowania
dla kategorii T:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym
 • z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Na stronie został udostępniony nowy kurs nauki. Dostępna jest baza wszystkich pytań, wraz z odpowiedziami.

Zdaj egzamin za pierwszym razem! Naucz się pytań ZDAJ! Oszczędź Pieniądze-Stres-Czas!

Na stronie została udostępniona informacja o nowych zasadach zdawania prawa jazdy 2018.

Dowiedz się i daj egzamin za pierwszym razem!

Sprawdź wszystkie znaki drogowe i przeanalizuj ich znaczenie.

Dowiedź się co oznaczają i naucz się przed egzaminem na prawo jazdy.

Dlaczego serwis Logo serwisu Prawo-Jazdy-360 ?!
Oferujemy wam
 • Te same pytania co na egzaminie w ośrodkach WORD - nic Ciebie nie zaskoczy!
 • Jedyna pełna baza pytań na prawo jazdy.
 • Wszystkie oficjalne pytania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
 • Każde pytanie w teście, w kursie oraz w statystykach posiada swoje wytłumaczenie z kodeksu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz pierwszej pomocy.
 • Forma testów identyczna jak na egzaminie w ośrodkach WORD.
 • Gwarancja najniższej ceny oraz zaliczenia egzaminu - zaufało nam ponad 293 417 użytkowników, dołącz do ich grona!
 • Natychmiastowe płatności realizowane za pośrednictwem serwisu DotPay S.A.
 • Wszystkie aktualizacje wprowadzane przez Ministerstwo.
 • U nas wiesz co kupujesz. Sprawdziłeś, że działa! Wiesz jak to wygląda i co otrzymasz. Proste zasady i 100% Gwarancji!
Nasz cel

Naszym celem jest, aby jak największa liczba kursantów zdobyła swoje upragnione i długo wyczekiwane prawo jazdy.

Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą stworzenia dla Was strony, gdzie znajdują się testy na prawo jazdy kategorii B oraz B1, A, AM, A1, A2, C, C1, D, D1, T z pełną bazą pytań egzaminacyjnych obecnie na rynku.

W skład bazy pytań w systemie wchodzą wszystkie pytania egzaminacyjne z roku 2018 zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Nasze testy można wykonywać wielokrotnie, zawsze pod koniec wykonanego testu dowiesz się, które Twoje odpowiedzi były złe i czego trzeba się jeszcze pouczyć.

Moduł statystyk umożliwi tobie analizę błędnie oznaczanych pytań oraz ich ponowne przerobienie.
Na stronie znajdziecie również informacje o zasadach zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, zapoznacie się z nowościami dla młodych kierowców oraz wyszukacie wiele innych potrzebnych wiadomości. Zachęcamy również do skorzystania z kodeksu ruchu drogowego oraz zapoznania się ze wszystkimi znakami drogowymi łącznie z ich wyjaśnieniem.

zdjęcie w tle nasz cel pozytywny
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców olka
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB) Wyślij wiadomość