Ładowanie...

Punkty karne

Przez
5,0/5
89 533

* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

 

Przepisy o bezpieczeństwie pieszych

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 86b § 1 pkt 1 KW / art. 26 ust. 1 albo ust. 1a PRD 1500 /3000* 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.)
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 86b § 1 pkt 1 KW / art. 26 ust. 2 PRD 1500 /3000* 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 86b § 1 pkt 1 KW / art. 26 ust. 4 albo ust. 5 PRD 1500 /3000* 0 pkt.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 86b § 1 pkt 1 KW / art. 17 ust. 2 PRD 1500 /3000* 5 pkt.
 
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 86b § 1 pkt 1 KW / art. 23 ust. 1 pkt 3 PRD 1500 /3000* 6 pkt (od 09.2022r. 8 pkt.)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 86b § 1 pkt 1 KW / art. 11 ust. 5 PRD 1500 /3000* 0 pkt.
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 86b § 1 pkt 2 KW / art. 26 ust. 7 1500 /3000* 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.)
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 86b § 1 pkt 3 KW / art. 26 ust. 3 pkt 1 1500 /3000* 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.)
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 86b § 1 pkt 4 KW / art. 26 ust. 3 pkt 2 1500 /3000* 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.)
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 86b § 1 pkt 5 / 26 ust. 3 pkt 3 1500 /3000* 0 pkt. (od 09.2022r. B 08 6 pkt.)
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 97 KW / art. 26 ust. 6 300 0 pkt. (od 09.2022r. B 08 6 pkt.)

 

 

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
       
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu 97 KW / 9 ust. 3 PRD 500-2500 0 pkt.
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 97 KW /art. 16 ust. 4 PRD 150 2 pkt.
 
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 97 KW / art. 16 ust. 5 PRD 100 0 pkt.
 
Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N2i N3, o których mowa w załączniku nr 2 u.p.r.d. wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub w reg. EKG ONZ dotyczącym urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia: 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 5, art39 ust. 3 w zw. z ust. 3b lub 3c PRD 300 6 pkt.
1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami; 6 pkt.
2) w pojeździe kategorii M1i N1na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci. 6 pkt.
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 4 PRD 300 6 pkt.
 
Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2i N3. o których mowa w zał. nr 2 u.p.r.d., niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzenie przytrzymującym w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci. 97 KW / art.45 ust. 2 pkt 5 PRD 300 6 pkt.
 
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzenie przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 6 art. 39 ust. 3 PRD 300 6 pkt.
 
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi w jaki sposób urządzenie może być bezpieczne stosowane 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a art. 39 ust. 3 PRD 300 6 pkt.
 
Niekorzystaniez pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 97 KW / art. 39 ust. 1 PRD 100 2 pkt.
 
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 3 PRD 100 4 pkt.
 
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem 97 KW / art. 40 ust. 1 PRD 100 2 pkt.
 
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 3 PRD 100 4 pkt.
 
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 2 PRD 500 0 pkt.
 
Korzystaniepodczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojadem 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 1 PRD 500 5 pkt.
 
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 97 KW / art. 45 ust. 1 pkt 5 PRD 100 0 pkt.
 
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 97 KW /art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 PRD 150 0 pkt.
 
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 97 KW / 41 PRD 150  
       

 

Włączanie się do ruchu

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 90 KW / art. 17 ust. 2 PRD 300 5 pkt.
 
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiarzmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 90 KW / art. 18 ust. 1 PRD 200 0 pkt.
 
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 90 KW / art. 18a ust. 1 PRD 200 0 pkt.
 

 

Prędkość i hamowanie

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Przekroczeniedopuszczalnej prędkości: art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 PRD w zw.:    
       
       
do 10 km/h 92a § 1 KW 50 0 pkt.
 
o 11-15 km/h 92a § 1 KW 100  
2 pkt.
(od 09.2022r. 3 pkt.)
o 16-20 km/h 92a § 1 KW 200  
2 pkt.
(od 09.2022r. 3 pkt.)
o 21-25 km/h 92a § 1 KW 300  
4 pkt.
(od 09.2022r. 6 pkt.)
o 26-30 km/h 92a § 1 KW 400  
4 pkt.
(od 09.2022r. 6 pkt.)
o 31-40 km/h 92a § 2 KW 800 /1600*  
6 pkt.
(od 09.2022r. 10 pkt.)
o 41-50 km/h 92a § 2 KW 1000 /2000*  
8 pkt.
(od 09.2022r. 13 pkt.)
o 51-60 km/h 92a § 2 KW 1500 /3000*  
10 pkt.
(od 09.2022r. E 01 (ob. niezabudowany)
E 08 (ob. zabudowany)
15 pkt.)
o 61-70 km/h 92a § 2 KW 2000 /4000*  
10 pkt.
(od 09.2022r. E 01 (ob. niezabudowany)
E 08 (ob. zabudowany)
15 pkt.)
o 71 km/h i więcej 92a § 2 KW 2500 /5000*  
10 pkt.
(od 09.2022r. E 01 (ob. niezabudowany)
E 08 (ob. zabudowany)
15 pkt.)
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m 97 KW / art. 19 ust. 4 lub 5 PRD 300-500  
0 pkt.
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 97 KW / art. 19 ust. 3 PRD 200  
0 pkt.
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu 97 KW / art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d PRD j/w za dany limit prędkości j/w

 

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 97 KW / art. 22 ust. 6 pkt 4 PRD 200 – 400  
5 pkt.
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 97 KW / art. 22 ust. 6 pkt 1 PRD 200  
5 pkt.
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 97 KW / art. 22 ust. 5 PRD 200  
2 pkt.
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 97 KW / art. 22 ust. 2 PRD 150  
0 pkt.
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 97 KW / art. 22 ust. 4 PRD 20 – 3000  
5 pkt.

 

Wymijanie, omijanie i cofanie
WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 97 KW / art. 23 ust. 1 pkt 2 PRD 100  
2 pkt.
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 97 KW / art. 23 ust. 2 PRD 200  
2 pkt.

 

Wyprzedzanie

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: 92b KW /:    
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 PRD 1000 /2000*  
5 pkt.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 PRD 1000 /2000*  
5 pkt.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany art. 24 ust. 7 pkt 3 PRD 1000 /2000*  
5 pkt.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 PRD 1000 /2000*  
3 pkt.
(od 09.2022r. 6 pkt.)
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany art. 27 ust.4 PRD 1000 /2000*  
10 pkt.
(od 09.2022r. 15 pkt.)
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim art. 28 ust. 3 pkt PRD 1000 /2000*  
5 pk.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany art. 28 ust. 6 PRD 1000 /2000*  
5 pk.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
8) określonego znakiem drogowym § 23 ust. 1-3 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 1000 /2000*  
5 pkt.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 97 KW / art. 24 ust. 2 PRD 300  
0 pkt.
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 92b KW / art. 24 ust. 3–5 PRD 1000 /2000*  
3 pkt.
(od 09.2022r. 6 pkt.)
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 97 KW / art. 24 ust. 6 PRD 350  
3 pkt.
(od 09.2022r. 6 pkt.)
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 97 KW / art. 24 ust. 6 PRD 100  
0 pkt.

 

Przecinanie się kierunków ruchu

WYKROCZENIE ARTUKUŁ KWOTA PUNKTY
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 97 KW / art. 25 ust. 4 pkt 1 PRD 300  
2 pkt.
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 97a pkt 1 KW / art. 28 ust. 3 pkt 1 PRD 2000 /4000*  
4 pkt.
(od 09.2022r. 10 pkt.)
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 97a pkt 1 KW / § 98 ust. 5 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 2000 /4000*  
6 pkt.
(od 09.2022r. 8 pkt.)
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 97a pkt 2 KW / art. 28 ust. 3 pkt 2 PRD 2000 /4000*  
4 pkt.
(od 09.2022r. 10 pkt.)
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem: 97 KW / art. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 PRD 1) 500  
1) mechanicznym 2) 100 4 pkt.
2) innym niż mechaniczny   (od 09.2022r. 10 pkt.)
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 97 KW / art. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6 PRD 250  
0 pkt.
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 90 lub art. 97 KW / art. 28 ust. 4 lub ust. 6 PRD 300  
0 pkt.
       
       
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 88 KW / art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a PRD 200  
2 pkt.
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 97 KW / art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b PRD 100
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 97 KW / art. 29 ust. 2 pkt 1 PRD 100  
0 pkt.
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 97 KW / art. 29 ust. 2 pkt 2 PRD 100  
0 pkt.
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 97 KW / art. 30 ust. 3 PRD 100  
2 pkt.
       
       
Holowanie
WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 97 KW / art. 31 ust. 1 pkt 3 PRD 250  
0 pkt.
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 97 KW / art. 31 ust. 1 pkt 6 PRD 250  
0 pkt.
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 1 PRD 250  
0 pkt.
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 2 PRD 250  
0 pkt.
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 3 PRD 250  
0 pkt.
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 4 PRD 250  
0 pkt.
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 97 KW    
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 31 ust. 1 pkt 2 PRD 100  
0 pkt.
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 31 ust. 1 pkt 4 PRD 150  
0 pkt.
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 31 ust. 1 pkt 5 PRD 150  
0 pkt.
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 31 ust. 1 pkt 7 PRD 100  
0 pkt.
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 31 ust. 1 pkt 7 PRD 50  
0 pkt.

 

Autostrady i drogi ekspresowe

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Przejazdautostradą płatną lub jej odcinkiem w przypadku braku ważnego biletu autostradowego lub prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS 37gi w zw. z 37a ust. 28 pkt 1 Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym * 500  
0 pkt.
Przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem pojazdem: 37gj. ust. 1 Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym * 500  
1. którego tablice rejestracyjne są zakryte lub ozdobione lub 0 pkt.
2. który ma z przodu lub z tyłu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic, lub  
3. którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone  
   
w powyższych przypadkach na kierującego nie nakłada się kary grzywny za wykroczenie określone w art. 97 KW w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a PoRD  
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu 97 KW / art. 19 ust. 3a PRD 300-500  
0 pkt.
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych 97 lub 92 § 1 KW / art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 lub § 17 ust. 1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 2000  
0 pkt.
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 97 KW / art. 23 ust. 2 PRD 300  
1 pkt.
(od 09.2022r. 5 pkt.)
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 97 KW / art. 45 ust. 1 pkt 4 PRD 250  
0 pkt.
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 97 KW / art. 49 ust. 3 PRD 300  
1 pkt.
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 97 KW / art. 49 ust. 3 PRD 300  
1 pkt.
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 97 KW / art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 PRD 300  
1 pkt.

 

Zatrzymanie i postój

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA KOD I PUNKTY
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 97 KW / art. 46 ust. 1 PRD 100 – 300  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 97 KW / art. 47a PRD 100  
0 pkt.
Zatrzymywanie pojazdu: 97 KW    
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 49 ust. 1 pkt 1 PRD 300  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 49 ust. 1 pkt 2 PRD 100 – 300  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 49 ust. 1 pkt 3 PRD 200  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 49 ust. 1 pkt 4 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 49 ust. 1 pkt 5 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 49 ust. 1 pkt 6 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
7) przy lewej krawędzi jezdni 49 ust. 1 pkt 7 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
8) na pasie między jezdniami 49 ust. 1 pkt 8 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 49 ust. 1 pkt 9 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 49 ust. 1 pkt 10 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 97 KW / art. 49 ust. 1 pkt 11 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 84 lub 91 KW / art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 PRD 150  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 97 KW / art. 47 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 97 KW / art. 46 ust. 2 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 97 KW / art. 46 ust. 3 PRD 150 – 300  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 97 KW / art. 49 ust. 2 pkt 1 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 97 KW / art. 49 ust. 2 pkt 2 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 97 KW / art. 49 ust. 2 pkt 3 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 97 KW / art. 49 ust. 2 pkt 4 PRD 100  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 97 KW / art. 49 ust. 2 pkt 5 PRD 200 – 300  
1 pkt.
(od 09.2022r. 2 pkt.)

 

Używanie świateł zewnętrznych

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
       
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 88 KW / art. 51 ust. 1 PRD 300  
4 pkt.
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 88 KW / art. 51 ust. 1 lub 2 PRD 100  
2 pkt.
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 88 KW / art. 51 ust. 6 PRD 100  
4 pkt.
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 88 KW / art. 51 ust. 1 lub ust. 6 PRD 200  
4 pkt.
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 88 KW / art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 PRD 150 – 300  
3 pkt.
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 97 KW / art. 51 ust. 3 PRD 200  
3 pkt.
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 97 KW / art. 51 ust. 5 PRD 100  
2 pkt.
Używanie „szperacza” podczas jazdy 97 KW / art. 52 ust. 3 PRD 100  
0 pkt.

 

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 97 KW / art. 53 ust. 2 PRD 300  
0 pkt.
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 1 PRD 200  
0 pkt.
(od 09.2022r. A08
8 ptk.)
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 2 PRD 300  
3 pkt.
Zakrywanie tablic rejestracyjnych 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 2 PRD 500  
3 pkt.
Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 2 PRD 100  
3 pkt.
Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 3a PRD 500  
0 pkt.
Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 3b PRD 300  
0 pkt.
Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności 97 KW / art. 60 ust. 1a PRD 100  
0 pkt.
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 97 KW / art. 60 ust. 2 pkt 1 PRD 50  
0 pkt.
Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku 97 KW / art. 60 ust. 2 pkt 4 PRD 300  
0 pkt.
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 97 KW / art. 60 ust. 2 pkt 5 PRD 100  
0 pkt.
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 97 KW / art. 60 ust. 3 PRD 100  
0 pkt.
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne 97 KW / art. 32 ust. 6 PRD 200  
2 pkt.
Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym: 97 KW /:    
1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1 PRD 200  
2 pkt.
2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży art. 57 ust. 1 PRD 200  
2 pkt.
3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 ust. 3 PRD 50  
2 pkt.
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 97 KW / art. 58 ust. 1 PRD 200  
2 pkt.
Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat 90 KW / art. 57 ust. 2 PRD 200  
1 pkt.
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: 97 KW /:    
1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci art. 57a ust. 1 PRD 200  
2 pkt.
2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny”, jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób art. 57a ust. 3 PRD 50  
2 pkt.
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 97 KW / art. 54 ust. 1 lub ust. 3 PRD 200  
0 pkt.
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 97 KW / art. 54 ust. 4 PRD 100  
0 pkt.
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 97 KW / art. 55 ust. 1 PRD 300  
0 pkt.
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 3 PRD 500  
1 pkt.
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 97 KW / art. 60 ust. 2 pkt 2 PRD 20 – 300  
0 pkt.
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 97 KW / art. 59 ust. 2 PRD 100  
0 pkt.
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 97 KW / art. 60 ust. 1 pkt 4 PRD 100  
0 pkt.
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 97 KW / art. 60 ust. 2 pkt 3 PRD 100  
0 pkt.
Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 97 KW / art. 58 ust. 2 PRD 200  
1 pkt.

 

Przewóz ładunków i ciągnęcie przyczep

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 97 KW / art. 61 ust. 2 pkt 4 PRD 200  
0 pkt.
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 97 KW / art. 61 ust. 2 pkt 4 PRD 100  
0 pkt.
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 97 KW / art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 PRD 300  
0 pkt.
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 97 KW / art. 61 ust. 4 PRD 200  
0 pkt.
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 97 KW / art. 61 ust. 5 PRD 150  
0 pkt.
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 97 KW / art. 62 ust. 1 PRD 100 – 300  
0 pkt.

 

Przewóz osób

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym 97 KW / art. 63 ust. 1 PRD 300 zł za każdą osobę przewożoną w 1os. 1pkt
lub nieprzystosowanym do tego celu niewłaściwy sposób, nie więcej niż 3000 zł 2os. 2pkt
    3os. 3pkt
    4os. 4pkt
    5os. 5pkt
    6os. 6pkt
    7os. 7pkt
    8os 8pkt
    9os. 9pkt
    10+ os. 10pkt
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc 97 KW / art. 63 ust. 1 PRD 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, pkt. j/w za każdą osobę
określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo nie więcej niż 3000 zł
wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu  
niepodlegającego rejestracji  
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, 97 KW / art. 63 ust. 3 PRD 100  
z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku 2 pkt.
dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób  
stosuje się kwoty jak w sam. osobowym  
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania 97 KW / art. 63 ust. 5 PRD 50  
pokarmów w czasie jazdy 0 pkt.

 

Kierujący

WYKROCZENIE ARTYKUŁ KWOTA PUNKTY
Kierowanie pojazdem mechanicznym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia 94 § 1 KW Wniosek, zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna od 1500 do 30000  
Z uwagi, że za wykroczenie obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, należy sporządzić wniosek o ukaranie! 0 pkt.
Kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 94 § 2 KW / art. 71 PRD 1500 – 5000  
1 pkt.
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia 94 § 1a KW / art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 Ustawy o kierujących pojazdami 200  
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 95 KW / art. 38 lub art. 71 ust. 5a PRD 50 za brak każdego z wymaganych  
dokumentów, nie wyższa niż 0 pkt.
250  
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 87 § 1a KW / art. 45 ust. 1 pkt 1 PRD 2500  
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę 87 § 2 KW / art. 45 ust. 1 pkt 1 PRD 1000  
znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka  

 

Inne wykroczenia

WYKROCZENIA ARTYKUŁ KWOTA  
Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego 85 § 1 KW / art. 45 ust. 1 pkt 8 PRD 400  
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 100 pkt 2 KW / art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 PRD 300  
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 96 § 1 pkt 2 KW 300  
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:      
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 96 § 1 pkt 5 KW / art. 66 PRD 50 – 200  
2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 96 § 1 pkt 4 KW / art. 71 PRD 50  
Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie: 96 § 3 KW / :    
1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo art. 78 ust. 4 nie niższa niż  
albo ust. 5 4000  
2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym   nie niższa niż  
2000  
3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości   dwukrotność  
wysokości  
grzywny przewidzianej  
za dane  
wykroczenie,  
nie niższa niż  
800  
4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia   nie niższa niż  
500  
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 91 KW / art. 45 ust. 1 pkt 9 PRD 50 – 200  
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 97 KW / art. 45 ust. 1 pkt 10 PRD 100  
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 100 pkt 4 KW / art. 39 ust. 1 pkt Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 50  
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 102 KW / art. 30 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 200  
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 101 KW / art. 5 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 200  
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 97 KW / § 2 Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200 – 500  
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym 96b KW /    
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: 96b w zb. z art. 92 § 1 KW / art. 8 ust. 1 lub 2 PRD 400  
1) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1-3 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 650  
2) B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 500  
3) B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni… „ art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 500  
4) B-39 „strefa ograniczonego postoju” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 500  
5) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 1200  
6) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D 18a lub D-18b art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych 1200  
       

 

 

Sygnały i znaki drogowe

 
WYKROCZENIE ARTUKUŁ KWOTA PUNKTY
       
Niestosowanie się do znaków: 90 lub art. 92 § 1 KW / Rozp. Ministrów Infrastruktury    
oraz MSWiA w spr. znaków i syg. drogowych
1)B-3„zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,B-3a„zakaz wjazdu autobusów”,B-4„zakaz wjazdu motocykli”,B-6„zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lubB-7„zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” § 18 ust. 1–3 lub ust. 6–8 250  
3 pkt.
2)B-13doB-14„zakaz wjazdu…” § 19 250  
2 pkt.
3)C-12„ruch okrężny” § 36 ust. 1 250  
5 pkt.
4)B-15„zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m”,B-16„zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m” lubB-17„zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m” § 20 ust. 1–3 150  
2 pkt.
5)B-5„zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”,B-18„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t” lubB-19„zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t § 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 500 B5 C13 3 pkt.
B18 i B19 C14 2 pkt.
6)B-8doB-12„zakaz wjazdu…” § 18 ust. 9–13 100  
1 pkt.
7)B-29„zakaz używania sygnałów dźwiękowych” § 24 ust. 1 100  
1 pkt.
8)B-31„pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” § 25 100  
4 pkt.
9)B-32„stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników § 26 200  
1 pkt.
10)B-35„zakaz postoju” § 28 ust. 1 100  
1 pkt.
11)B-36„zakaz zatrzymywania się” § 28 ust. 2 100  
1 pkt.
12)B-37lubB-38„zakaz postoju w dni…” § 28 ust. 6 100  
1 pkt.
13)B-39„strefa ograniczonego postoju” § 29 100  
1 pkt.
14)C-1doC-11„nakaz jazdy…” § 35 250  
5 pkt.
15)C-13„droga dla rowerów” § 37 ust. 1 100  
1 pkt.
16)C-14„prędkość minimalna” § 38 ust. 1 100  
1 pkt.
17)C-17„nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” § 41 400  
1 pkt.
18)BT-1„ograniczenie prędkości tramwajów” § 81 ust. 1 i 2 100  
1 pkt.
19)BT-3„blokada zwrotnicy” § 81 ust. 3 200  
1 pkt.
20)P-2„linia pojedyncza ciągła” § 86 ust. 3 100  
1 pkt.
21)P-3„linia jednostronnie przekraczalna” § 86 ust. 4 200  
1 pkt.
22)P-4„linia podwójna ciągła” § 86 ust. 5 200  
5 pkt.
23)P-7b„linia krawędziowa ciągła” § 86 ust. 8 pkt 2 100  
1 pkt.
24)P-17„linia przystankowa” § 90 ust. 1 100  
1 pkt.
25)C-18„nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” § 42 200  
1 pkt.
26)P-21„powierzchnia wyłączona” § 90 ust. 5 100  
1 pkt.
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiemB-20„stop” 92 § 1 KW / § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 300  
2 pkt.
(od 09.2022r. 6 pkt.)
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 90 lub art. 92 § 1 KW / § 99, § 102 lub § 107 100  
1 pkt.
Niestosowanie się do znaku: 90 lub art. 92 § 1 KW / Rozp. Ministrów Infrastruktury oraz MSWiA w spr. znaków i syg. drogowych    
1)D-11„początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” § 49 ust. 1 lub 2, § 91 ust. 1 100  
1 pkt.
2)D-13„początek pasa ruchu powolnego” § 49 ust. 3 100  
1 pkt.
3)D-18„parking”,D-18a„parking – miejsce zastrzeżone” lubD-18b„parking zadaszony” § 52 ust. 1–3, ust. 4 lub ust. 5 100  
1 pkt.
4)D-18„parking” lubD-18b„parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczkąT-29, alboD-18a„parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczkąT-29 § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 800  
5 pkt.
5)P-18„stanowisko postojowe” iP-24„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” alboP-20„koperta” iP-24„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowegoD-18,D-18alubD-18b § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 800  
5 pkt.
6)D-19„postój taksówek” § 53 100  
1 pkt.
7)F-10„kierunki na pasach ruchu” lubF-11„kierunki na pasie ruchu” orazP-8a„strzałka kierunkowa na wprost”,P-8b„strzałka kierunkowa do skręcania” lubP-8c„strzałka kierunkowa do zawracania” § 72 lub § 87 ust. 1–2 250  
5 pkt.
8)BT-4„stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” § 81 ust. 4 200  
1 pkt.
9)P-18„stanowisko postojowe”,P-19„linia wyznaczająca pas postojowy” § 90 ust. 2–3 100  
1 pkt.
10)P-20„koperta” § 90 ust. 4 100  
1 pkt.
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez: 90 lub art. 92 § 1 KW / Rozp. Ministrów Infrastruktury oraz MSWiA w spr. znaków i syg. drogowych    
1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizatorS-5nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 200  
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 200  
3) kierującego pojazdem. z wyłączeniem sygnalizacji na przejazdach kolejowych § 95–98, 102, 104 lub 106 500  
6 pkt.
(od 09.2022r. 8 pkt.)

 

patrycja
Patrycja Chudzińska 48 posty
Z firmą związana od kilku lat. Zajmuje się głównie klientami biznesowymi, ale czasem napisze jakiś konkretny artykuł.
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania