Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 1850 testów, z czego 68% pozytywnie i 32% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 548 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Tabliczki do znaków drogowych

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
T-1
Znaki drogowe T-1

Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

T-1a
Znaki drogowe T-1a

Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

T-1b
Znaki drogowe T-1b

Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu.

T-2
Znaki drogowe T-2

Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

T-3
Znaki drogowe T-3

Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

T-3a
Znaki drogowe T-3a

Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.

T-4
Znaki drogowe T-4

Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.

T-5
Znaki drogowe T-5

Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.

T-6a
Znaki drogowe T-6a

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

T-6b
Znaki drogowe T-6b

Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

T-6c
Znaki drogowe T-6c

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).

T-6d
Znaki drogowe T-6d

Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).

T-7
Znaki drogowe T-7

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym.

T-8
Znaki drogowe T-8

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

T-9
Znaki drogowe T-9

Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.

T-10
Znaki drogowe T-10

Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze.

T-11
Znaki drogowe T-11

Tabliczka wskazująca przeprawę promową.

T-12
Znaki drogowe T-12

Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni.

T-13
Znaki drogowe T-13

Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

T-14
Znaki drogowe T-14

Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.

T-15
Znaki drogowe T-15

Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.

T-16
Znaki drogowe T-16

Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.

T-17
Znaki drogowe T-17

Tabliczka wskazująca granicę państwa.

T-18
Znaki drogowe T-18

Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

T-19
Znaki drogowe T-19

Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych.

T-20
Znaki drogowe T-20

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

T-21
Znaki drogowe T-21

Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

T-22
Znaki drogowe T-22

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

T-23a
Znaki drogowe T-23a

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli.

T-23b
Znaki drogowe T-23b

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych.

T-23c
Znaki drogowe T-23c

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

T-23d
Znaki drogowe T-23d

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

T-23e
Znaki drogowe T-23e

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową.

T-23f
Znaki drogowe T-23f

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów.

T-23g
Znaki drogowe T-23g

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów.

T-23h
Znaki drogowe T-23h

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

T-23i
Znaki drogowe T-23i

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

T-23j
Znaki drogowe T-23j

Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę.

T-24
Znaki drogowe T-24

Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

T-25a
Znaki drogowe T-25a

Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-25b
Znaki drogowe T-25b

Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-25c
Znaki drogowe T-25c

Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-26
Znaki drogowe T-26

Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu.

T-27
Znaki drogowe T-27

Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

T-28
Znaki drogowe T-28

Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

T-29
Znaki drogowe T-29

Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

T-30
Znaki drogowe T-30

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik.

T-31
Znaki drogowe T-31

Tabliczka wskazująca kategorię tunelu.

T-32
Znaki drogowe T-32

Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

T-33
Znaki drogowe T-33

Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.

T-34
Znaki drogowe T-34

Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Tabliczkę T-34 umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej: E-15a, E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie.
Tabliczkę T-34 umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej: E-15a, E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie.

Tabliczki do znaków drogowych

– stosuje się je w celu uzupełnienia treści znaków drogowych poprzez przekazanie informacji przedstawiających zakres obowiązywania danego znaku, występowania niebezpieczeństwa, informują również o wyłączeniu z obowiązku stosowania się do danego znaku określonych użytkowników ruchu drogowego. W Polsce tabliczki do znaków drogowych określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Tabliczki do znaków drogowych są tak samo ważne, co znaki ostrzegawcze, nakazu czy też zakazu. To właśnie dzięki nim, znak drogowy staje się bardziej zrozumiały oraz czytelny dla użytkowników ruchu drogowego, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi występującymi tabliczkami. Na terenie naszego kraju wyróżnić można 25 rodzajów znaków uzupełniających, z których każdy oznaczony jest literą T i numerowany od 1-34. Występują również tabliczki w kilku wariantach. Tabliczki do znaków drogowych mają kształt prostokąta i posiadają adekwatny kolor tła do koloru znaku. Zazwyczaj są umiejscowione poniżej tarczy znaku drogowego i zawierają obrazek albo napis. Tabliczki do znaków drogowych służą przede wszystkim uszczegółowieniu przekazywanej informacji. Rzetelne odczytywanie informacji z tabliczek jest bardzo przydatną rzeczą podczas poruszania się w ruchu drogowym. 

Tabliczki do znaków drogowych występujące na terenie całego kontynentu europejskiego są bardzo podobne za sprawą Konwencji o znakach i sygnałach drogowych uchwaloną w 1968 roku w Wiedniu. 
 

Popularne artykuły

TABLICZKI DO ZNAKóW DROGOWYCH

Na terenie naszego kraju wyróżnić można 25 rodzajów znaków uzupełniających, z których każdy oznaczony jest literą T i numerowany od 1-34. W celu rozróżnienia typu znaku w oznaczeniu może być także zastosowana mała litera.  

Tabliczki do znaków drogowych mają kształt prostokąta i posiadają adekwatny kolor tła do koloru znaku. Tabliczki do znaków drogowych występujące na terenie całego kontynentu europejskiego są bardzo podobne za sprawą Konwencji o znakach i sygnałach drogowych uchwaloną w 1968 roku w Wiedniu. 

Stosuje się je w celu doprecyzowania treści znaków drogowych poprzez przekazanie informacji przedstawiających zakres obowiązywania danego znaku, występowania niebezpieczeństwa, informują również o wyłączeniu z obowiązku stosowania się do danego znaku określonych użytkowników ruchu drogowego. Rzetelne odczytywanie informacji z tabliczek jest bardzo przydatną rzeczą podczas poruszania się w ruchu drogowym. 

W Polsce tabliczki do znaków drogowych określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Tabliczki do znaków drogowych są tak samo ważne, co znaki ostrzegawcze, nakazu czy też zakazu. To właśnie dzięki nim, znak drogowy staje się bardziej zrozumiały oraz czytelny dla użytkowników ruchu drogowego, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi występującymi tabliczkami.

Rodzaje tabliczek do znaków drogowych odpowiadają rodzajom znaków przy których są umieszczane. Można więc wyróżnić tabliczki do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informujących itd.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania