Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 4000 testów, z czego 66% pozytywnie i 34% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 764 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Znaki ostrzegawcze

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
A-1
Znaki drogowe A-1

Niebezpieczny zakręt w prawo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

A-2
Znaki drogowe A-2

Niebezpieczny zakręt w lewo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

A-3
Znaki drogowe A-3

Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.
Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.

A-4
Znaki drogowe A-4

Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.
Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.

A-5
Znaki drogowe A-5

Skrzyżowanie dróg

Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.

A-6a
Znaki drogowe A-6a

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-6b
Znaki drogowe A-6b

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-6c
Znaki drogowe A-6c

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-6d
Znaki drogowe A-6d

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej.
Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-6e
Znaki drogowe A-6e

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej.
Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-7
Znaki drogowe A-7

Ustąp pierwszeństwa

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem.
Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-8
Znaki drogowe A-8

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

A-9
Znaki drogowe A-9

Przejazd kolejowy z zaporami

Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

A-10
Znaki drogowe A-10

Przejazd kolejowy bez zapór

Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.
Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

A-11
Znaki drogowe A-11

Nierówna droga

Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

A-11a
Znaki drogowe A-11a

Próg zwalniający

Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

A-12a
Znaki drogowe A-12a

Zwężenie jezdni - dwustronne

Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.

A-12b
Znaki drogowe A-12b

Zwężenie jezdni - prawostronne

Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.

A-12c
Znaki drogowe A-12c

Zwężenie jezdni - lewostronne

Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.

A-13
Znaki drogowe A-13

Ruchomy most

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

A-14
Znaki drogowe A-14

Roboty drogowe

Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.

A-15
Znaki drogowe A-15

Śliska jezdnia

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.

A-16
Znaki drogowe A-16

Przejście dla pieszych

Ostrzega o przejściu dla pieszych.

A-17
Znaki drogowe A-17

Dzieci

Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

A-18a
Znaki drogowe A-18a

Zwierzęta gospodarskie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.

A-18b
Znaki drogowe A-18b

Zwierzęta dzikie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.

A-19
Znaki drogowe A-19

Boczny wiatr

Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

A-20
Znaki drogowe A-20

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

A-21
Znaki drogowe A-21

Tramwaj

Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

A-22
Znaki drogowe A-22

Niebezpieczny zjazd

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.

A-23
Znaki drogowe A-23

Stromy podjazd

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.

A-24
Znaki drogowe A-24

Rowerzyści

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

A-25
Znaki drogowe A-25

Spadające odłamki skalne

Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.

A-26
Znaki drogowe A-26

Lotnisko

Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

A-27
Znaki drogowe A-27

Nabrzeże lub brzeg rzeki

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

A-28
Znaki drogowe A-28

Sypki żwir

Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

A-29
Znaki drogowe A-29

Sygnały świetlne

Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

A-30
Znaki drogowe A-30

Inne niebezpieczeństwo

Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

A-31
Znaki drogowe A-31

Niebezpieczne pobocze

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

A-32
Znaki drogowe A-32

Oszronienie jezdni

Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

A-33
Znaki drogowe A-33

Zator drogowy

Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

A-34
Znaki drogowe A-34

Wypadek drogowy

Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Znaki ostrzegawcze

– ich zadaniem jest informowanie uczestników poruszających się w ruchu drogowym o potencjalnym niebezpieczeństwie i zastosowaniu zasad szczególnej ostrożności. W Polsce znaki ostrzegawcze określa ustawa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Na terenie naszego kraju wyróżnić można 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, z których każdy oznaczony jest literą A i numerowany od 1-34. Znaki drogowe ostrzegawcze umieszczane są w miejscach, w których niebezpieczeństwo występuje stale, ale również w miejscach, w których występuje ono nieregularnie. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest ku górze. Wyjątkiem jest jedynie znak drogowy A7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, którego wierzchołek zwrócony jest ku dołowi. Znaki ostrzegawcze występujące w Polsce wyróżniają się żółtym tłem oraz występującą koloru czerwonego obwódką. Znaczna większość symboli pojawiających się na znakach ostrzegawczych jest koloru czarnego. Wyjątkiem jest znak ostrzegawczy A-19 zawierający w symbolu kolor biały oraz znak A-29, na którym widoczny jest kolor czerwony oraz biały. 

W całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Niewielkie różnice mogą się pojawić na zastosowaniu innego koloru tła np. może być to kolor biały zamiast żółtego. Symbole występujące na znakach ostrzegawczych typu A mogą nieznacznie odbiegać od grafiki poszczególnych symboli, które nie mniej jednak muszą oznaczać dokładnie takie samo ostrzeżenie.
 

Popularne artykuły

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Znaki ostrzegawcze zaliczane są do znaków pionowych.

Cechy charakterystyczne to:

  • trójkątny kształt wierzchołkiem zwrócony ku górze,
  • żółte tło,
  • czerwone obramowanie,
  • w większości przypadków czarne symbole.

Wyjątkiem jest znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” – położenie jest odwrotne od reguły; wierzchołek trójkąta zwrócony ku dołowi.

W Polsce możemy spotkać 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, oznaczonych literą A i liczbami od 1 do 34. W celu rozróżnienia typu znaku w oznaczeniu może być także zastosowana mała litera. Istotny jest fakt, że kilka typów znaków ostrzegających posiada więcej, niż jedno znaczenie.

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) uściśla zastosowanie, informacje oraz pełną specyfikację znaków ostrzegawczych w Polsce.

Zadaniem znaków ostrzegawczych jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, ostrzeganie kierujących przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Zobowiązują one także uczestników ruchu do zachowania wzmożonej czujności i szczególnej ostrożności.

Na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość miejsca niebezpiecznego od znaku ostrzegawczego wynosi od 150 do 300 metrów. W przypadku, gdy dozwolona prędkość jest niższa niż 60km/h100 metrów.

Wyjątkiem jest znak A-7 –„ustąp pierwszeństwa” – znak ten umieszcza się na drogach kierując się odrębnymi zasadami:  50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Odległość miejsca niebezpiecznego od znaku wskazuje tabliczka T-1, umieszczona pod znakiem ostrzegającym.

Tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m.

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

 

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania