Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 30235 testów, z czego 66% pozytywnie i 34% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 1200 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2022 z WORD
Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
A-1 Znaki drogowe A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-2 Znaki drogowe A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-3 Znaki drogowe A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-4 Znaki drogowe A-4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-5 Znaki drogowe A-5 Skrzyżowanie dróg Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
A-6a Znaki drogowe A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6b Znaki drogowe A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6c Znaki drogowe A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6d Znaki drogowe A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6e Znaki drogowe A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-7 Znaki drogowe A-7 Ustąp pierwszeństwa Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-8 Znaki drogowe A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
A-9 Znaki drogowe A-9 Przejazd kolejowy z zaporami Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-10 Znaki drogowe A-10 Przejazd kolejowy bez zapór Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-11 Znaki drogowe A-11 Nierówna droga Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
A-11a Znaki drogowe A-11a Próg zwalniający Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów
A-12a Znaki drogowe A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12b Znaki drogowe A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12c Znaki drogowe A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-13 Znaki drogowe A-13 Ruchomy most Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
A-14 Znaki drogowe A-14 Roboty drogowe Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
A-15 Znaki drogowe A-15 Śliska jezdnia Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
A-16 Znaki drogowe A-16 Przejście dla pieszych Ostrzega o przejściu dla pieszych
A-17 Znaki drogowe A-17 Dzieci Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
A-18a Znaki drogowe A-18a Zwierzęta gospodarskie Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
A-18b Znaki drogowe A-18b Zwierzęta dzikie Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
A-19 Znaki drogowe A-19 Boczny wiatr Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-20 Znaki drogowe A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
A-21 Znaki drogowe A-21 Tramwaj Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
A-22 Znaki drogowe A-22 Niebezpieczny zjazd Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
A-23 Znaki drogowe A-23 Stromy podjazd Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
A-24 Znaki drogowe A-24 Rowerzyści Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
A-25 Znaki drogowe A-25 Spadające odłamki skalne Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
A-26 Znaki drogowe A-26 Lotnisko Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
A-27 Znaki drogowe A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
A-28 Znaki drogowe A-28 Sypki żwir Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
A-29 Znaki drogowe A-29 Sygnały świetlne Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
A-30 Znaki drogowe A-30 Inne niebezpieczeństwo Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
A-31 Znaki drogowe A-31 Niebezpieczne pobocze Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
A-32 Znaki drogowe A-32 Oszronienie jezdni Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
A-33 Znaki drogowe A-33 Zator drogowy Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
A-34 Znaki drogowe A-34 Wypadek drogowy Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Znaki ostrzegawcze

– ich zadaniem jest informowanie uczestników poruszających się w ruchu drogowym o potencjalnym niebezpieczeństwie i zastosowaniu zasad szczególnej ostrożności. W Polsce znaki ostrzegawcze określa ustawa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Na terenie naszego kraju wyróżnić można 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, z których każdy oznaczony jest literą A i numerowany od 1-34. Znaki drogowe ostrzegawcze umieszczane są w miejscach, w których niebezpieczeństwo występuje stale, ale również w miejscach, w których występuje ono nieregularnie. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest ku górze. Wyjątkiem jest jedynie znak drogowy A7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, którego wierzchołek zwrócony jest ku dołowi. Znaki ostrzegawcze występujące w Polsce wyróżniają się żółtym tłem oraz występującą koloru czerwonego obwódką. Znaczna większość symboli pojawiających się na znakach ostrzegawczych jest koloru czarnego. Wyjątkiem jest znak ostrzegawczy A-19 zawierający w symbolu kolor biały oraz znak A-29, na którym widoczny jest kolor czerwony oraz biały. 

W całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Niewielkie różnice mogą się pojawić na zastosowaniu innego koloru tła np. może być to kolor biały zamiast żółtego. Symbole występujące na znakach ostrzegawczych typu A mogą nieznacznie odbiegać od grafiki poszczególnych symboli, które nie mniej jednak muszą oznaczać dokładnie takie samo ostrzeżenie.
 

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość