Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 27335 testów, z czego 63% pozytywnie i 37% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 488 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Znaki kierunku i miejscowości

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
E-1
Znaki drogowe E-1

Tablica przeddrogowskazowa

Uprzedza o skrzyżowaniu.
Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

E-1a
Znaki drogowe E-1a

Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Uprzedza o wyjeździe z autostrady.
Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

E-1b
Znaki drogowe E-1b

Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę

Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

E-2a
Znaki drogowe E-2a

Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-2b
Znaki drogowe E-2b

Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-2c
Znaki drogowe E-2c

Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-2d
Znaki drogowe E-2d

Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-2e
Znaki drogowe E-2e

Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-2f
Znaki drogowe E-2f

Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-3
Znaki drogowe E-3

Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-4
Znaki drogowe E-4

Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-5
Znaki drogowe E-5

Drogowskaz do dzielnicy miasta

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

E-6
Znaki drogowe E-6

Drogowskaz do lotniska

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-6a
Znaki drogowe E-6a

Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-6b
Znaki drogowe E-6b

Drogowskaz do dworca autobusowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-6c
Znaki drogowe E-6c

Drogowskaz do przystani promowej

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-7
Znaki drogowe E-7

Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-8
Znaki drogowe E-8

Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-9
Znaki drogowe E-9

Drogowskaz do muzeum

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-10
Znaki drogowe E-10

Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-11
Znaki drogowe E-11

Drogowskaz do zabytku przyrody

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-12
Znaki drogowe E-12

Drogowskaz do punktu widokowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-12a
Znaki drogowe E-12a

Drogowskaz do szlaku rowerowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-13
Znaki drogowe E-13

Tablica kierunkowa

Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.

E-14
Znaki drogowe E-14

Tablica szlaku drogowego

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

E-14a
Znaki drogowe E-14a

Tablica szlaku drogowego przy autostradzie

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

E-15a
Znaki drogowe E-15a

Numer drogi krajowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

E-15b
Znaki drogowe E-15b

Numer drogi wojewódzkiej

Znak E-15b stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN = 8.1577 ton.

E-15c
Znaki drogowe E-15c

Numer autostrady

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

E-15d
Znaki drogowe E-15d

Numer drogi ekspresowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

E-15e
Znaki drogowe E-15e

Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

E-15f
Znaki drogowe E-15f

Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10t

Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN.

E-15g
Znaki drogowe E-15g

Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t

Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN.

E-16
Znaki drogowe E-16

Numer szlaku międzynarodowego

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

E-17a
Znaki drogowe E-17a

Miejscowość

Oznacza wjazd do miejscowości

E-18a
Znaki drogowe E-18a

Koniec miejscowości

Oznacza wyjazd z miejscowości.

E-19a
Znaki drogowe E-19a

Obwodnica

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.

E-20
Znaki drogowe E-20

Tablica węzła drogowego na autostradzie

Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują:
górna - numer wyjazdu,
dolna - odległość tablicy od wyjazdu;
zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.

E-21
Znaki drogowe E-21

Dzielnica (osiedle)

Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.

E-22a
Znaki drogowe E-22a

Samochodowy szlak turystyczny

Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.

E-22b
Znaki drogowe E-22b

Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.

E-22c
Znaki drogowe E-22c

Informacja o obiektach turystycznych

Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.

Znaki drogowe kierunku i miejscowości

– przekazują informacje dotyczące wskazania użytkownikom ruchu drogowego dojazdu do poszczególnych miejscowości, wsi, obiektów turystycznych, lotnisk, portów morskich, parków, numerów dróg oraz ich przebiegu. Podają również informację o kierunku jazdy oraz jaki dystans do danej miejscowości ma do pokonania kierujący. W Polsce tabliczki do znaków drogowych określa Rozporządzenie w sprawie znaków       i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Na terenie naszego kraju znaki drogowe kierunku i miejscowości są wyrażane literą E. Symbole oraz napisy dla tej grupy znaków są koloru czarnego, białego, niebieskiego i brązowego. W większej części znaków tło jest koloru zielonego, jednak zdarzają się też tła w kolorach czerwonych, żółtych, brązowych, niebieskich oraz białych. Posiadają prostokątny kształt, ale niektóre znaki z tej grupy są zakończone trójkątną strzałką z boku, która wskazuje konkretny kierunek, prowadzący do miejsca wskazanego na znaku.  Znaki drogowe z symbolem E różnią się także wielkością. Najmniejsze znaki informują nas o nr danej drogi, a największe są tablice, które wskazują szlak drogowy oraz tablice przeddrogowskazowe. 

W całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Wszystkie symbole oraz znaki graficzne na terenie naszego kontynentu powinny przekazywać takie same informacje. 

Popularne artykuły

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI

Na terenie naszego kraju można spotkać ponad 40 rodzajów znaków drogowych kierunku i miejscowości, które są wyrażane literą E. W celu rozróżnienia typu znaku w oznaczeniu może być także zastosowana mała litera.  

Wygląd znaków kierunku i miejscowości jest różnorodny. Symbole oraz napisy dla tej grupy znaków są koloru czarnego, białego, niebieskiego i brązowego. W większej części znaków tło jest koloru zielonego, jednak zdarzają się też tła w kolorach czerwonych, żółtych, brązowych, niebieskich oraz białych. Posiadają prostokątny kształt, ale niektóre znaki z tej grupy są zakończone trójkątną strzałką z boku, która wskazuje konkretny kierunek, prowadzący do miejsca wskazanego na znaku.  

Znaki drogowe z symbolem E różnią się także wielkością. Najmniejsze znaki informują nas o numerze danej drogi, a największe są tablice, które wskazują szlak drogowy oraz tablice przeddrogowskazowe. 

W Polsce oraz w całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Wszystkie symbole oraz znaki graficzne na terenie naszego kontynentu powinny przekazywać takie same informacje. 

Znaki kierunku i miejscowości przekazują informacje dotyczące wskazania użytkownikom ruchu drogowego dojazdu do poszczególnych miejscowości, wsi, obiektów turystycznych, lotnisk, portów morskich, parków, numerów dróg oraz ich przebiegu. Podają również informację o kierunku jazdy oraz jaki dystans do danej miejscowości ma do pokonania kierujący.

W Polsce tabliczki do znaków drogowych określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Znaki kierunku i miejscowości można podzielić na:

  • znaki przeddrogowskazowe,
  • drogowskazy,
  • tablice kierunkowe,
  • tablice szlaków drogowych,
  • znaki z numerami dróg,
  • znaki miejscowości,
  • tablice węzłów drogowych,
  • tablice oznaczające dzielnice miast,
  • znaki samochodowych szlaków turystycznych.

Wszystkie powinny zapewniać: dokładne oznakowania, a więc uwzględniać wszelkie niezbędne napisy i symbole, poprawność w podawaniu na drogowskazach i tablicach kierunkowych nazw miejscowości i odległości od nich, zgodność w zakresie podawania tych samych nazw miejscowości na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach.

 

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania