Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 4585 testów, z czego 66% pozytywnie i 34% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 1060 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Osoba kierująca ruchem

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
Kierunek jazdy
Znaki drogowe Kierunek jazdy

Gesty wskazujące kierunek jazdy.

Otwarcie ruchu
Znaki drogowe Otwarcie ruchu

Gest wyciągnięcia rąk poziomo na wysokości barków oznacza, że nastąpi otwarcie ruchu dla pojazdów nadjeżdżających z prawej i lewej strony kierującego ruchem.

Przejazd przed policjantem
Znaki drogowe Przejazd przed policjantem

Gesty upewniające uczestników ruchu o utrzymaniu kierunku i przyspieszające przejazd pojazdów, gesty dotyczą pojazdów poruszających się przed policjantem.

Przejazd za policjantem
Znaki drogowe Przejazd za policjantem

Gest uprawnia kierującego pojazdem do utrzymania kierunku jazdy i nakazuje szybkie opuszczenie skrzyżowania.
Dotyczy kierujących przejeżdżających za osobą kierującą ruchem.

Przywołanie pojazdu
Znaki drogowe Przywołanie pojazdu

Gesty kierującego sprowadzają pojazd na linię osi skrzyżowania lub wskazuje miejsce do chwilowego zatrzymania na skrzyżowaniu.

Ruch otwarty
Znaki drogowe Ruch otwarty

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście dla pieszych.
Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału zielonego.

Skręt w prawo lub w lewo
Znaki drogowe Skręt w prawo lub w lewo

Wskazanie sygnału dla pojazdów skręcających z prawo lub w lewo.

Stój
Znaki drogowe Stój

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię.
Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału czerwonego.

Stój-2
Znaki drogowe Stój-2

Postawa osoby kierującej ruchem z ręką wyciągniętą poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

Uwaga
Znaki drogowe Uwaga

Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału.
Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego nadawanego łącznie z czerwonym.

Uwaga-2
Znaki drogowe Uwaga-2

Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału.
Dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego.

Zatrzymanie pojazdu
Znaki drogowe Zatrzymanie pojazdu

Gesty wskazujące zatrzymanie pojazdu nadjeżdżających z prawej lub lewej strony.

Osoba kierująca ruchem

– Zgodnie z hierarchią ważności na skrzyżowaniu, to policjant jest najważniejszą osobą na nim. Ręczne kierowanie ruchem, jest kolejnym sposobem ustalania pierwszeństwa pomiędzy uczestnikami ruchu zbliżającymi się do skrzyżowania. Sygnały nadawane przez kierującego ruchem są nadrzędne w stosunku do znaków i sygnałów, jak i do zasad określonych przepisami. 

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym oraz jego kontrolowanie należą do zadań Policji. Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” - uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 

Odwołując się do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu drogowego lub innej osobie znajdującej się na drodze: policjant, żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny, strażnik gminny (miejski), pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze, osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, kierujący autobusem szkolnym, strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku, strażak Państwowej Straży Pożarnej, członek ochotniczej straży pożarnej. 

Popularne artykuły

OSOBA KIERUJĄCA RUCHEM 

Zazwyczaj to sygnalizacja świetlna i znaki drogowe odpowiadają za bezpieczeństwo na drodze, jednak w niektórych sytuacjach wymagana jest ich interwencja oraz ręczne kierowanie ruchem.

Zgodnie z hierarchią ważności na skrzyżowaniu, to policjant jest najważniejszą osobą na nim. Ręczne kierowanie ruchem, jest kolejnym sposobem ustalania pierwszeństwa pomiędzy uczestnikami ruchu zbliżającymi się do skrzyżowania. Sygnały nadawane przez kierującego ruchem są nadrzędne w stosunku do znaków i sygnałów, jak i do zasad określonych przepisami. 

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym oraz jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” - uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 

Odwołując się do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu drogowego lub innej osobie znajdującej się na drodze: policjant, żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny, strażnik gminny (miejski), pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze, osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, kierujący autobusem szkolnym, strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku, strażak Państwowej Straży Pożarnej, członek ochotniczej straży pożarnej. 

Sygnały wydawane przez osobę kierującą ruchem i sposób wykonywania poleceń określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (poz. 840):

1.1 Przed podjęciem czynności kierowania ruchem drogowym policjant jest obowiązany powiadomić dyżurnego stanowiska kierowania właściwej terytorialnie jednostki Policji o przystąpieniu do wykonania tych czynności. Natomiast przed podjęciem czynności kierowania ruchem drogowym przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej lub żołnierza wojskowego organu porządkowego obowiązany jest on osobiście lub przez przełożonego albo innego uprawnionego żołnierza powiadomić najbliższą właściwą terytorialnie jednostkę Policji.

2. Podejmując kierowanie ruchem, policjant lub żołnierz, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „kierującym ruchem”, powinien zająć miejsce na skrzyżowaniu zapewniające jego dobrą widoczność i bezpieczeństwo oraz sprawne i skuteczne wykonywanie czynności związanych z kierowaniem ruchem.

3. Jeżeli przez skrzyżowanie przebiegają tory tramwajowe, miejsce kierowania powinno być w miarę możliwości usytuowane poza nimi, z uwzględnieniem warunków określonych w ust.

2.1 Jeżeli kierowanie ruchem podejmuje jednocześnie kilku policjantów lub żołnierzy, to jeden z nich, zwany dalej „wiodącym”, powinien zająć takie miejsce, z którego będzie miał warunki do obserwacji ruchu w całym rejonie kierowania, a jednocześnie sam będzie widoczny dla pozostałych uczestników ruchu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny dostosować zmiany kierunku ruchu do sygnałów dawanych przez wiodącego.

3. 1. Kierujący ruchem powinien wejść na skrzyżowanie w taki sposób, aby być widocznym dla wszystkich uczestników ruchu, nie zakłócając ruchu  pojazdów i pieszych.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania