Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 2370 testów, z czego 68% pozytywnie i 32% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 420 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Znaki nakazu

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
C-1
Znaki drogowe C-1

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-2
Znaki drogowe C-2

Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-3
Znaki drogowe C-3

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-4
Znaki drogowe C-4

Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-5
Znaki drogowe C-5

Nakaz jazdy prosto

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-6
Znaki drogowe C-6

Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-7
Znaki drogowe C-7

Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-8
Znaki drogowe C-8

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-9
Znaki drogowe C-9

Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-10
Znaki drogowe C-10

Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-11
Znaki drogowe C-11

Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-12
Znaki drogowe C-12

Ruch okrężny

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

C-13
Znaki drogowe C-13

Droga dla rowerów

Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

C-13a
Znaki drogowe C-13a

Koniec drogi dla rowerów

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-14
Znaki drogowe C-14

Prędkość minimalna

Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

C-15
Znaki drogowe C-15

Koniec minimalnej prędkości

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

C-16
Znaki drogowe C-16

Droga dla pieszych

Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

C-16a
Znaki drogowe C-16a

Koniec drogi dla pieszych

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

C-17
Znaki drogowe C-17

Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Oznacza obowiązujący dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu.

C-18
Znaki drogowe C-18

Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

C-19
Znaki drogowe C-19

Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Znaki nakazu

– ich zadaniem jest wskazanie i ustalenie organizacji ruchu na drogach poprzez nakazywanie uczestnikom ruchu określonego sposobu jazdy, zachowań i obowiązków. Grupę znaków nakazu stosuje się w celu wskazania m.in.: obowiązującej prędkości, konieczności używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, sposobu poruszania się na skrzyżowaniach lub innych drogach, gdzie występuje konieczność zmiany kierunku jazdy, korzystania przez określonych uczestników ruchu drogowego z wydzielonej dla nich drogi. W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Na terenie naszego kraju wyróżnić można 21 rodzajów znaków nakazu, z których każdy oznaczony jest literą C i numerowany od 1-19. Znaki nakazu bardzo często występują również z tabliczkami z symbolem T. Znaki te mają kształt koła wypełnionego niebieskim tłem. Symbole ukazujące się na znakach zakazu są koloru białego.  Na tego typu znakach występują również, skośne czerwone pasy, które skreślają dany symbol. Warto zauważyć, że w grupie znaków zakazu znajduje się też wyjątek, tj. znak drogowy C-17 „Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”, który ma kształt prostokąta, a jego tło jest koloru białego.  

Znaki nakazu występujące na terenie całego kontynentu europejskiego są identyczne. Występuje jednolity system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej, w poszczególnych państwach Europy, znaki nakazu mogą różnić się kolorem tła.

Popularne artykuły

ZNAKI NAKAZU 

Na terenie Polski można wyróżnić 21 rodzajów znaków nakazu, z których każdy oznaczony jest literą C i numerowany od 1-19. W celu rozróżnienia typu znaku w oznaczeniu może być także zastosowana mała litera.

Znaki te mają kształt koła wypełnionego niebieskim tłem. Symbole umieszczone na znakach nakazu są koloru białego.  Na tego typu znakach występują również, skośne czerwone pasy, które skreślają dany symbol. Takie same symbole znaków nakazu są używane na terenie Polski oraz całej Europy, ponieważ wymóg ten jest zawarty w Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, uchwalonej w 1968 roku w Wiedniu. Nieznaczne różnice mogą być w kolorze tła.

Warto zauważyć, że w grupie znaków zakazu znajduje się też wyjątek pod względem wyglądu, tj. znak drogowy C-17Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”, który ma kształt prostokąta, z białym tłem, na którym znajduje się miniatura jednego ze znaków nakazu informującego o kierunku jazdy oraz symbol pojazdu z materiałami niebezpiecznymi.

Znaki nakazu często można spotkać w parach z tabliczkami o symbolu T, które określają, których uczestników ruchu dotyczy, bądź nie dotyczy, konkretny znak typu C.

Zadaniem znaków nakazu jest wskazanie i ustalenie organizacji ruchu na drogach poprzez nakazywanie uczestnikom ruchu określonego sposobu jazdy, zachowań i obowiązków.

Grupę znaków nakazu stosuje się w celu wskazania m.in.: obowiązującej na danej drodze dopuszczalnej prędkości, konieczności używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, wymaganego sposobu poruszania się na skrzyżowaniach lub innych drogach, gdzie występuje konieczność zmiany kierunku jazdy, zobowiązania do korzystania przez określonych uczestników ruchu drogowego z wydzielonej dla nich drogi, kierunku jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi.

W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Znaki nakazu nie obowiązują pojazdów szynowych poruszających się zgodnie z przebiegiem ich trasy. 

 

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania