Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 20480 testów, z czego 60% pozytywnie i 40% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 332 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Znaki informacyjne

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
D-1
Znaki drogowe D-1

Droga z pierwszeństwem

Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).

D-2
Znaki drogowe D-2

Koniec drogi z pierwszeństwem

Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

D-3
Znaki drogowe D-3

Droga jednokierunkowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach.
Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.

D-4a
Znaki drogowe D-4a

Droga bez przejazdu

Oznacza początek drogi bez przejazdu.

D-4b
Znaki drogowe D-4b

Wjazd na drogę bez przejazdu

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

D-5
Znaki drogowe D-5

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

D-6
Znaki drogowe D-6

Przejście dla pieszych

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-6a
Znaki drogowe D-6a

Przejazd dla rowerów

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

D-6b
Znaki drogowe D-6b

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7
Znaki drogowe D-7

Droga ekspresowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.

D-8
Znaki drogowe D-8

Koniec drogi ekspresowej

Oznacza koniec drogi ekspresowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.

D-9
Znaki drogowe D-9

Autostrada

Oznacza początek lub kontynuację autostrady.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.

D-10
Znaki drogowe D-10

Koniec autostrady

Oznacza koniec autostrady.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.

D-11
Znaki drogowe D-11

Początek pasa ruchu dla autobusów

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.

D-12
Znaki drogowe D-12

Pas ruchu dla autobusów

Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.

D-13
Znaki drogowe D-13

Początek pasa ruchu powolnego

Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.

D-13a
Znaki drogowe D-13a

Początek pasa ruchu

Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

D-14
Znaki drogowe D-14

Koniec pasa ruchu

Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku.
Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

D-15
Znaki drogowe D-15

Przystanek autobusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-16
Znaki drogowe D-16

Przystanek trolejbusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

D-17
Znaki drogowe D-17

Przystanek tramwajowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

D-18
Znaki drogowe D-18

Parking

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-18a
Znaki drogowe D-18a

Parking - miejsce zastrzeżone

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-18b
Znaki drogowe D-18b

Parking zadaszony

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-19
Znaki drogowe D-19

Postój taksówek

Oznacza miejsce przenzaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19.

D-20
Znaki drogowe D-20

Koniec postoju taksówek

Oznacza miesjsce, w którym kończy się postój taksówek.
Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.

D-21
Znaki drogowe D-21

Szpital

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-21a
Znaki drogowe D-21a

Policja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-22
Znaki drogowe D-22

Punkt opatrunkowy

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-23
Znaki drogowe D-23

Stacja paliwowa

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-23a
Znaki drogowe D-23a

Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-24
Znaki drogowe D-24

Telefon

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-25
Znaki drogowe D-25

Poczta

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-26
Znaki drogowe D-26

Stacja obsługi technicznej

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-26a
Znaki drogowe D-26a

Wulkanizacja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-26b
Znaki drogowe D-26b

Myjnia

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-26c
Znaki drogowe D-26c

Toaleta publiczna

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-26d
Znaki drogowe D-26d

Natrysk

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-27
Znaki drogowe D-27

Bufet lub kawiarnia

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-28
Znaki drogowe D-28

Restauracja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-29
Znaki drogowe D-29

Hotel (motel)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-30
Znaki drogowe D-30

Obozowisko (camping)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-31
Znaki drogowe D-31

Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-32
Znaki drogowe D-32

Pole biwakowe

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-33
Znaki drogowe D-33

Schronisko młodzieżowe

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-34
Znaki drogowe D-34

Punkt informacji turystycznej

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-34a
Znaki drogowe D-34a

Informacja radiowa o ruchu drogowym

Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

D-35
Znaki drogowe D-35

Przejście podziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-35a
Znaki drogowe D-35a

Schody ruchome w dół

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-36
Znaki drogowe D-36

Przejście nadziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-36a
Znaki drogowe D-36a

Schody ruchome w górę

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-37
Znaki drogowe D-37

Tunel

Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.

D-38
Znaki drogowe D-38

Koniec tunelu

Oznacza wyjazd z tunelu.

D-39
Znaki drogowe D-39

Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.

D-39a
Znaki drogowe D-39a

Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznych lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych.
Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne

D-40
Znaki drogowe D-40

Strefa zamieszkania

Oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-41
Znaki drogowe D-41

Koniec strefy zamieszkania

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-42
Znaki drogowe D-42

Obszar zabudowany

Oznacza wjazd na obszar zabudowany.

D-43
Znaki drogowe D-43

Koniec obszaru zabudowanego

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

D-44
Znaki drogowe D-44

Strefa parkowania

Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata.
W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

D-45
Znaki drogowe D-45

Koniec strefy parkowania

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

D-46
Znaki drogowe D-46

Droga wewnętrzna

Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-47
Znaki drogowe D-47

Koniec drogi wewnętrznej

Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-48
Znaki drogowe D-48

Zmiana pierwszeństwa

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

D-49
Znaki drogowe D-49

Pobór opłat

Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.

D-50
Znaki drogowe D-50

Zatoka

Informuje o zatoce występującej w tunelu.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.

D-51
Znaki drogowe D-51

Automatyczna kontrola prędkości

Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

D-51a
Znaki drogowe D-51a

Początek strefy objętej pomiarem średniej prędkości;
„automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.

D-51b
Znaki drogowe D-51b

Koniec strefy objętej pomiarem średniej prędkości;
informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.

D-52
Znaki drogowe D-52

strefa ruchu

Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu.
Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch.
Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.

D-53
Znaki drogowe D-53

koniec strefy ruchu

Stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową.
Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52.
Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.
Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52- strefa ruchu oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53-koniec strefy ruchu, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

D-54
Znaki drogowe D-54

Znak ten wyznacza strefy czystego transportu.
Oznacza, że w wyznaczonych rewirach będą mogły poruszać się jedynie samochody elektryczne, napędzane na wodór i gaz ziemny CGN.
Znak powinien być umieszczony przy każdym wjeździe do strefy czystego transportu.

D-55
Znaki drogowe D-55

Znak ten wyznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
Znak powinien być umieszczony przy każdym wyjeździe ze strefy czystego transportu.

Znaki informacyjne

- przekazują informacje dotyczące dróg, ich rodzaju oraz sposobie korzystania z nich. Znaki te mają za zadanie informować również o obiektach występujących przy danej drodze oraz w jej pobliżu, które są położone na danym odcinku drogi lub mogą znajdować się w niedalekiej odległości od drogi.


Razem ze znakami informacyjnymi występują tabliczki z symbolami T, które stosuje się wtedy, gdy znak drogowy ma dotyczyć poszczególnej grupy pojazdów.


W Polsce znaki informacyjne określa ustawa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393). W naszym kraju wyróżnia się 68 znaków informacyjnych. Każdy znak informacyjny jest oznaczony wielką literą D z numerami zaczynającymi się do 1-53. Wygląd znaków informacyjnych nie jest jednolity. Znaki mogą mieć kształt prostokąta, rombu lub kwadratu. Symbole występujące na znakach są zazwyczaj białe lub czarne i umiejscawia się je na białym albo niebieskim tle. Znaki zaczynające się od symboli D-15 do D-17 mają swoje zestawienie, które informuje nas o tym, że przystanek może być dla dwóch lub trzech różnych pojazdów przeznaczonych do wykonywania odpłatnych przewozów regularnych na liniach. Kolejnym przykładem jest występujący znak drogowy D-26, który składa się aż z 5 różnych typów.


Znaki informacyjne występujące na terenie całego kontynentu europejskiego są identyczne. Występuje jednolity system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu.

Popularne artykuły

ZNAKI INFORMACYJNE

Znaki informacyjne należą do grupy znaków pionowych.

Jeśli chodzi o wygląd i cechy charakterystyczne znaków informacyjnych to ciężko je ujednolicić, różnią się one od siebie kształtem, kolorem, wymiarami i symbolami. Większość znaków informacyjnych ma kształt prostokąta lub kwadratu, niebieskie tło i białe oraz czarne symbole.

Wyjątkiem jest znak D-1droga z pierwszeństwem” (romb o żółtym tle i białej obwolucie)

W Polsce jak w i całej Europie wykorzystywany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Na polskich drogach możemy spotkać 68 rodzajów znaków informacyjnych. Oznaczone są literą D oraz numerem od 1 do 53.

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) uściśla zastosowanie, informacje oraz pełną specyfikację znaków informacyjnych w Polsce.

Znaki informacyjne mają za zadanie informować uczestników ruchu o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi. Mają także informować o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

Pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone tabliczki wskazujące na dodatkowe, określone informacje. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku.

Wyjątkiem są znaki D-15, D-16, D-17, które posiadają swoje kompilacje – w tym wypadku przystanek może być dla dwóch bądź trzech różnych rodzajów pojazdów wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach. Kolejnym przykładem jest występujący znak drogowy D-26, który składa się aż z 5 różnych typów.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania