Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 22005 testów, z czego 60% pozytywnie i 40% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 272 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Znaki poziome

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
P-1
Znaki drogowe P-1

Linia pojedyncza przerywana

Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.
Znak P-1 podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

P-2
Znaki drogowe P-2

Linia pojedyncza ciągła

Linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

P-3
Znaki drogowe P-3

Linia jednostronnie przekraczalna

Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

P-4
Znaki drogowe P-4

Linia podwójna ciągła

Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

P-5
Znaki drogowe P-5

Linia podwójna przerywana

Linia ta (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

P-6
Znaki drogowe P-6

Linia ostrzegawcza

Znak ten (linia, w której kreski są dłuższe od przerw) rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

P-7a
Znaki drogowe P-7a

Linia krawędziowa przerywana

Znak ten wyznacza krawędź jezdni.
Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem dopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

P-7b
Znaki drogowe P-7b

Linia krawędziowa ciągła

Znak ten wyznacza krawędź jezdni.
Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem niedopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

P-8a
Znaki drogowe P-8a

Strzałka kierunkowa na wprost

Znak ten oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

P-8b
Znaki drogowe P-8b

Strzałka kierunkowa do skręcania

Znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

P-8c
Znaki drogowe P-8c

Strzałka kierunkowa do zawracania

Znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

P-9
Znaki drogowe P-9

strzałka naprowadzająca w lewo

Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

P-9b
Znaki drogowe P-9b

strzałka naprowadzająca w prawo

Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

P-10
Znaki drogowe P-10

Przejście dla pieszych

Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

P-11
Znaki drogowe P-11

Przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

P-12
Znaki drogowe P-12

Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

P-13
Znaki drogowe P-13

Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

P-14
Znaki drogowe P-14

Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

P-15
Znaki drogowe P-15

trójkąt podporządkowania

Potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej znakiem pionowym A-7 "ustąp pierwszeństwa", uprzedzając jednocześnie o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu.

P-16
Znaki drogowe P-16

napis STOP

Może być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub linia bezwzględnego zatrzymania - stop, jeśli zastosowano znak drogowy pionowy Stop.

P-17
Znaki drogowe P-17

linia przystankowa

Znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej.

P-18
Znaki drogowe P-18

stanowisko postojowe

Znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów.
Zakazuje on również parkowania obok.

P-19
Znaki drogowe P-19

linia wyznaczająca pas postoju

Znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów.

P-20
Znaki drogowe P-20

koperta

Znak ten wskazuje miejsce przeznaczone do parkowania tylko niektórych pojazdów ustalonych przez terenowy oddział administracji.
Postój innych pojazdów jest zabroniony.

P-21
Znaki drogowe P-21

powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym

Linie te oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego.

P-22
Znaki drogowe P-22

bus

Oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej.

P-23
Znaki drogowe P-23

rower

Znak ten oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko do ruchu rowerów jednośladowych.

P-24
Znaki drogowe P-24

miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

„Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono.
Jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego: osoby niepełnosprawnej, osoby kierującej pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną, osoby kierującej pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

P-25
Znaki drogowe P-25

próg zwalniający

"Próg zwalniający" oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znaki poziome

– umieszczone są na nawierzchni jezdni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, symboli, napisów oraz innych linii związanych z oznaczaniem określonych miejsc na drodze. Znaki drogowe poziome występują w postaci barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Popularne artykuły

ZNAKI POZIOME 

Znaki poziome umieszczane są bezpośrednio na nawierzchni jezdni, w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, symboli, napisów oraz innych linii związanych z oznaczaniem określonych miejsc na drodze.

Znaki drogowe poziome występują w postaci barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

Uzupełnieniem oznakowania drogowego poziomego są odblaski barwy białej, czerwonej i żółtej. Elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Każdy znak poziomy ma określone znaczenie i ma organizować ruch drogowy oraz zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Znaki poziome można pogrupować na:  

  • prowadzące
  • nakazujące
  • zakazujące
  • informujące
  • ostrzegawcze
  • segregujące

Znaki poziome znajdują się a drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły zostać wprowadzone, gdzie należy je umieścić i jak powinny wyglądać. określają przepisy drogowe. Umieszczenie znaków poziomych wymagane jest  w miejscach szczególnie niebezpiecznych, takich jak skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe i tramwajowe. Znaki te umieszczane są także na parkingach oraz na drogach wewnętrznych.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania