Ładowanie...

Przebieg egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy

Przez
3,8/5
2 095
Przebieg egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy

Egzamin teoretyczny

Celem egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jest sprawdzenie wiedzy kursanta w zakresie m.in. :

 • znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • obowiązków kierowcy oraz posiadacza pojazdu samochodowego,
 • występujących zagrożeń w ruchu drogowym.

Warunkiem przystąpienia do państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu tożsamości dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

Egzamin teoretyczny prowadzony jest w formie testu komputerowego w sali Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Cześć teoretyczna obejmuje:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej,
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każde pytanie zawiera tylko jedna prawidłowa odpowiedz oraz do każdego pytania jest przypisana odpowiednia wartość punktowa:

 • 1 punkt pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 3 punkty pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku pytań podstawowych udzielenie odpowiedzi polega na wyborze jednej z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonymi wyrazami ‘TAK’ lub ‘NIE’. Czas na zapoznanie się z treścią wynosi 15 sekund, natomiast na udzielenie danej odpowiedzi 20 sekund. W pytaniach specjalistycznych mamy wybór jednej z trzech zaproponowanych odpowiedzi, które są oznaczone literami ‘A’, ‘B’ i ‘C’. Czas na przeczytanie pytania oraz udzielenie wybranej odpowiedzi wynoszą 50 sekund. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego kursant musi uzyskać minimum 68 pkt. Czas trwania egzaminu wynosi 25 min.

Egzamin praktyczny

Cześć praktyczne obejmuje:

 • Sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów,
 • Sprawdzenie umiejętności jazdy w ruchu drogowym.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego:

 1. poziom oleju w silniku,
 2. poziom płynu chłodzącego,
 3. poziom płynu hamulcowego,
 4. obecność płynu w spryskiwaczach,
 5. działanie sygnału dźwiękowego,
 6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 7. działanie świateł mijania,
 8. działanie świateł drogowych,
 9. działanie świateł hamowania STOP,
 10. działanie świateł cofania,
 11. działanie świateł kierunkowskazów,
 12. działanie świateł awaryjnych,
 13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeśli występują).

Urządzenie losuje:

 • 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e
 • 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m

Przed przystąpieniem do jazdy egzaminowany powinien sprawdzić właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcia pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym:

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylna szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głowa na wysokości głowy.

Wykonanie zadań na placu manewrowym

Ta cześć egzaminu pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tylu

 1. uruchomienie silnika pojazdu,
 2. włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
 3. upewnienie się o możliwości jazdy:
 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu.
 1. płynne ruszenie:
 • zwolnienie hamulca postojowego w przypadku, gdy jest uruchomiony,
 • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
 1. płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tylu w trakcie jazdy do tylu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z technika kierowania przez tylna szybę pojazdu i lusterka,
 2. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu,
 3. nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,
 4. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 1. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 20 cm, silnik nie powinien zgasnąć.
 2. Egzaminowany w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu uruchamia hamulec ręczny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Zadania w ruchu drogowym

Celem jest sprawdzenie umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Zadania objęte te częścią egzaminu to m.in. :

 1. wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 2. jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi:
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i luki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 1. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi:
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i luki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 1. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 2. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
 3. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w polaczeniu z tabliczkami T6a i c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 4. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacja świetlna.
 5. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
 6. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 7. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie kategorii prawa jazdy B i B1) :
 • Prostopadle - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • Skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • Równolegle pomiędzy dwoma pojazdami - (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania możliwa jedna korekta toru jazdy) wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotnosc długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

 1. Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej -dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B) :
 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 • zawracanie musi odbyć się przy utyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 1. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe dotyczy miast z komunikacja tramwajowa.
 2. Przejazd przez tunel, jeżeli są dostępne.
 3. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego dotyczy miast z komunikacja tramwajowa.
 4. Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania,
 • zmiany pasa ruchu i kierunku w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu.
 1. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
 2. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
 • w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
 1. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotowa silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
 2. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

Omówienie egzaminu

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osoba egzaminowana wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania.

patrycja
Patrycja 48 posty
Z firmą związana od kilku lat. Zajmuje się głównie klientami biznesowymi, ale czasem napisze jakiś konkretny artykuł.
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość