Ładowanie...

Zmiany na prawo jazdy 2023

Przez
4,7/5
27 341
Zmiany na prawo jazdy 2023

Zmiany na prawo jazdy 2023

 

 1. Nowe ceny za egzaminy na prawo jazdy
 2. Wyższe kary m.in. za brak OC
 3. Nowa forma kursów reedukacyjnych
 4. Jazda po alkoholu – konfiskata samochodu i zaostrzenie kar
 5. Odcinkowe pomiary prędkości 2023 i nowe fotoradary
 6. Badania techniczne na nowych zasadach

1. Nowe ceny za egzaminy na prawo jazdy

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym została podpisana. Zgodnie w przepisami, które weszły w życie 1.01.2023 r. opłaty za egzamin na prawo jazdy będą wzrastać:

Art. 56a. Opłata za egzamin państwowy na prawo jazdy 

„1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. (…)”

 

Dotychczasowa stawka dotycząca kategorii B to: 30 zł za egzamin teoretyczny i 140 zł za egzamin praktyczny. Znowelizowane przepisy wskazują, że maksymalna kwota może wynosić do 50 zł za egzamin teoretyczny i do 250 zł za egzamin praktyczny (zależnie od kategorii)

 

2. Wyższe kary m.in. za brak OC

Wysokość płacy minimalnej jest podstawą obliczenia opłaty za brak OC. W 2023 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć dwa razy (3 490 zł w okresie 01.01.2023 – 30.06.2023 i 3 600 zł w okresie 01.07.2023 – 31.12.2023), zatem inna będzie wysokość kar za brak OC w pierwszej i w drugiej połowie roku.

Opłata za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

 

 • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na wysokość opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ma także wpływ długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
 • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Zgodnie z art. 88 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kwoty kar za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł.

 

Wysokość opłat za brak OC w roku 2023 wygląda następująco:

Okres od 1.01 do 30.06.2023 r:

 • samochody osobowe:

- 20% : 1 400 zł

- 50%: 3490 zł

- 100%: 6980 zł

 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy:

- 20% : 2090 zł

- 50% : 5240 zł

- 100% : 10 470 zł

 • pozostałe pojazdy:

- 20% : 230 zł

- 50% : 580 zł

- 100% : 1160 zł

 • OC rolników: 350 zł

 

Okres od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r:

 • samochody osobowe:

- 20% : 1440 zł

- 50%: 3600 zł

- 100%: 7200 zł

 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy:

- 20% : 2160 zł

- 50% : 5400 zł

- 100% : 10800 zł

 • pozostałe pojazdy:

- 20% : 240 zł

- 50% : 600 zł

- 100% : 1200 zł

 • OC rolników: 360 zł

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaznacza, że zgodnie z art. 94. ust. 1. ww. ustawy „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

 

3. Nowa forma kursów reedukacyjnych

Nowa forma kursów redukujących punkty karne ma przybrać formę kursów reedukacyjnych i ma być obowiązkowa dla wszystkich kierowców, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych (20 punktów dla świeżo upieczonych kierowców) Kurs ma niwelować wszystkie punkty karne, natomiast będzie można do niego przystąpić dopiero po przekroczeniu wyżej wymienionych limitów punktów karnych.

Możliwość zrealizowania takiego kursu będzie tylko jednorazowa - przy kolejnym przekroczeniu limitu punktów karnych (w okresie 5 lat) odbierane będą uprawnienia i konieczne będzie powtórne przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

Jak wynika z doniesień, kierowcy po przekroczeniu limitu punktów karnych będą kierowani na 21-godzinne zajęcia w cenie 500 złotych.

 

4. Jazda po alkoholu – konfiskata samochodu i zaostrzenie kar

W grudniu 2023 roku wejdą w życie przepisy o konfiskacie pojazdów prowadzonych przez nietrzeźwych kierowców.

Nowelizacja Kodeksu karnego została opublikowana w połowie grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z ustawą przepisy dotyczące konfiskaty wejdą w życie po upływie roku od jej ogłoszenia, czyli 13 grudnia 2023 roku.

Kierowca, który będzie miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi będzie miał skonfiskowany samochód  (niezależnie od tego czy spowodował wypadek, czy też nie)

Samochód początkowo będzie zajęty przez policję na okres do 7 dni. W przypadku spowodowania wypadku auto zostanie zabezpieczone przez prokuratora i sąd pod rygorem orzeknie przepadek samochodu. Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku: w przypadku, gdy nie doszło do wypadku oraz jeśli zachodzi nadzwyczajny wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Recydywiście przepadek samochodu będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila alkoholu.

Jeżeli samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy (np. w sytuacji, gdy auto jest w leasingu lub pijany kierowca jest jego współwłaścicielem) zostanie on obciążony równowartością ceny rynkowej danego pojazdu.

W przypadku nietrzeźwych kierowców, którzy poruszają się oni pojazdami, których nie mogliby spłacić, zostanie nałożony obowiązek wpłaty co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Regulacja przewiduje również wykluczenie kary zmiennej (grzywna lub ograniczenie wolności) za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Po wejściu w życie nowych przepisów, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcę czekają min. 3 lata pozbawienia wolności, a za spowodowanie śmierci – min. 5 lat.

Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat (wcześniej do 12 lat) pozbawienia wolności.

 

5. Odcinkowe pomiary prędkości 2023 i nowe fotoradary

W 2023 roku powiększy się ilość odcinkowych pomiarów prędkości.

OPP wykorzystuje kamery zainstalowane na obu końcach monitorowanego odcinka i mierzy czas wjazdu oraz wyjazdu każdego pojazdu z kontrolowanego obszaru. Znając długość odcinka i czas przejazdu pojazdu, system oblicza średnią prędkość.

Kolejne OPP będą usytuowane m.in na odcinkach autostrad A1, A2 i A4, drogach krajowych, odcinkach dróg ekspresowych i dróg wojewódzkich.

Na początku listopada 2022 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał umowę na modernizację, uruchomienie oraz zintegrowanie z działającym już systemem operacyjnym 147 sztuk stacjonarnych fotoradarów. Prace modernizacyjne mają trwać w 2023 roku i powinny zakończyć się w styczniu 2024 roku.

 

6. Badania techniczne na nowych zasadach

W 2023 roku może dojść do nowelizacji zasad związanych z badaniami technicznymi pojazdów, natomiast ostatecznej decyzji w tym temacie jeszcze nie podjęto. Zmiany są zapowiadane już od dawna. Nowe przepisy wymagałyby m.in. wprowadzenie obowiązku fotografowania pojazdu na ścieżce diagnostycznej oraz przechowywanie takiej dokumentacji przez okres 5 lat od przeprowadzania badania.

Zmiany na prawo jazdy z poprzednich lat

2021 2022
dagmara
Dagmara Śmidowicz 19 posty
...
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania