Ładowanie...

Zmiany na prawo jazdy od 04 czerwca 2018

Przez
4,8/5
574 140
Zmiany na prawo jazdy od 04 czerwca 2018

Wprowadzenie do artykłu

Z powodu ciągle zmieniających się przepisów i dużej ilości sprzecznych informacji postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu i stworzyć jedną stronę, gdzie będą zbierane wszystkie aktualne i sprawdzone informacje. Dodaliśmy sekcję Spis treści dla łatwiejszej nawigacji, gdzie zamieściliśmy daty publikacji.

4 czerwca nie wchodzą żadne zmiany które miały obowiązywać. Zostaną one wprowadzone w życie w chwili wdrożenia systemu CEPIK 2.0. Ministerstwo poinformowało, że wyda komunikat na 3 miesiące przed wdrożeniem systemu CEPIK

Będziemy sytuację śledzić i informować jak tylko pojawi się jakaś oficjalna informacja.

Zmiany na prawo jazdy od 4 czerwca 2018

Prawo jazdy 2018 r. – nowe obowiązki i obostrzenia dla młodych kierowców. Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów. Co się zmieni?
1. 2 lata ograniczeń w ‘okresie próbnym’
2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
3. Dodatkowe limity prędkości
4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
5. Zielony listek przez 8 miesięcy
6. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty
7. Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych

Łączny dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy około 300-450 zł

Okres próbny będzie dotyczył wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 roku. Data zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy nie jest datą wystawienia dokumentu, a w takiej sytuacji zaliczenie egzaminu w ostatnich dniach przed 04-06-2018 r. nie daje gwarancji, że kierowca uniknie okresu próbnego. Posiadanie wieloletniego prawa jazdy innych występujących kategorii, nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego.

Utrata uprawnienia do kierowania – kat. B Jeżeli dana osoba straciła uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B i odzyska je po 4 czerwca 2018 r. również będzie obowiązania, stosować się do ograniczeń i obowiązków okresu próbnego. W myśl nowych przepisów, kierowca który drugi raz zdobywa prawo jazdy kat. B podchodząc do kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdając egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jest obowiązany stosować się do okresu próbnego. Dotyczy to dokładnie wszystkich kwestii, tak jak w przypadku nowych kierowców, tj.: poruszanie się z zielonym listkiem, ograniczenia prędkości, zakaz pracy w charakterze kierowcy, kurs doszkalający, przedłużenie okresu próbnego.


1. 2 lata ograniczeń
Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Taka kategoria uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), motorowerem i czterokołowcem lekkim. Okres próby będzie trwał 2 lata. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

Ustawa o kierujących pojazdem - art. 91 ustęp 1

2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
Kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą prowadziły wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców. Przybiorą one formę 2 – godzinnych zajęć teoretycznych. Obejmą one w szczególności przedstawienie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Z kolei praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym będą prowadziły ośrodki doskonalenia techniki jazdy. W czasie 1 godziny ćwiczeń praktycznych kierowcy zostaną ukazane niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości.
Zarówno udział w kursie, jak i w szkoleniu będzie odpłatny. Wysokość opłaty za kurs wyniesie 100 zł., zaś za szkolenie 200 zł. Oba trzeba będzie zaliczyć między 4. a 8. Miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy.

Ustawa o kierujących pojazdem - art. 91 ust. 2 pkt 1, 2; art. 93, 94, 95

3. Dodatkowe limity prędkości
Młodych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Taki kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Ustawa o kierujących pojazdem - art. 91 ust. 3 pkt 1

4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
W tym czasie nie będzie mógł on również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. Osoby nabierające pierwszych doświadczeń za kółkiem nie będą mogły więc od razu podjąć pracy w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

Ustawa o kierujących pojazdem - art. 91 ust. 3 pkt 3

5. Zielony listek
Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyły i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.

Ustawa o kierujących pojazdem - art. 91 ust. 2 pkt 3

6. Przedłużenie okresu próbnego
Okres próbny będzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzać w trakcie całej swojej kariery za kółkiem. W pewnych sytuacjach będzie on również podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Będzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiązkowo przedłużeniu o 2 lata.

Ustawa o kierujących pojazdem - art. 92 całość

7. Nie tylko dla niedoświadczonych
Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Nie znane są jeszcze dokładne szczegóły, ale najprawdopodobniej kurs reedukacyjny ma trwać około 4 dni, a spekuluje się też, że będzie on kosztował ok. 500 zł. Jeśli jednak w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Nowe obostrzenia i obowiązki wchodzące w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. dostarczą młodym kierowcom dodatkowych opłat w wysokości aż 300 zł. za obowiązkowy kurs teoretyczny doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne. Natomiast w przypadku osób, które przekroczyły dopuszczalny limit 24 punktów kurs reedukacyjny ma najprawdopodobniej kosztować ok. 500 zł.

Link do tekstu jednolitego Ustawy o kierujących pojazdem

Aktualizacja artykułu

CEPiK 2.0 – zmiany w prawie jazdy nie zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018?

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa przesunięcie zmian dotyczących młodych kierowców już po raz piąty. Oznaczałoby to, że zaostrzenie przepisów w stosunku do młodych kierowców może zostać odsunięte w czasie. Powodem takiej sytuacji, mają być złe doświadczenia z zeszłego roku, a dokładniej z listopada 2017 r. związane z rozbudową centralnej ewidencji pojazdów CEPiK 2.0 .

Ministerstwo chciałoby uniknąć przykrych skutków z tego, co miało miejsce przy wdrażaniu pierwszej części CEPiK 2.0 . Resort chciałby mieć pewność, że w tym konkretnym przypadku takich problemów nie będzie.

"Pamiętamy problemy z wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów z końca ubiegłego roku. Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę w przypadku Centralnej Ewidencji Kierowców. Chodzi o komfort obywateli. Dziś możemy jedynie potwierdzić, że Ministerstwo Cyfryzacji faktycznie rozważa przełożenie terminu wprowadzenia okresu próbnego dla kierowców. Nie mogę jednak powiedzieć, kiedy zmiany dla kierowców wejdą w życie, bo w tej chwili jeszcze tego nie wiem" źródło serwis moto

Przypomnijmy, że rozbudowany CEPiK 2.0 zaczął działać od 13 listopada 2017 r. Niestety nastąpiły poważne problemy m.in. w rejestracji pojazdów w Wydziałach Komunikacji oraz bezpośrednio przy badaniach technicznych przeprowadzanych w Stacjach Kontroli Pojazdów.

Z uzyskanych informacji wynika, że osoby chętne do zdobycia upragnionego prawa jazdy, nie muszą się aż tak bardzo spieszyć, ponieważ najprawdopodobniej nie wejdą one w życie z dniem 4 czerwca 2018 roku. Na chwilę obecną trwają analizy i nie zostały jeszcze ustalone szczegóły dotyczące wprowadzenia kolejnej części CEPiK 2.0 .

Prawo jazdy droższe o 300 zł po wdrożeniu CEPIK 2.0

Wzrost kosztu prawa jazdy od 4 czerwca 2018 r. Zmiany przepisów obejmujące nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B nie wejdą w postaci takiej, jaką zapowiadano na początku. Wiemy jednak, na co młodzi kierowcy muszą być przygotowani po wprowadzeniu zmian:

1. Obowiązkowy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

2. Szkolenie praktyczne dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

3. Stopniowe wprowadzanie przewidzianych zmian

Zapowiadane hucznie zmiany, których od dłuższego czasu obawiają się wszystkie osoby, chcące zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami kolejny raz zostaną przełożone. Kwestia zielonych listków, ograniczeń prędkości, obowiązkowego kursu i szkolenia praktycznego, pracy jako kierowca czy okresu próbnego nie będzie młodym kierowcom na razie spędzać snu z powiek. Zmiany doczekają się wprowadzenia dopiero po uruchomieniu systemu CEPiK 2.0 i wprowadzeniu okresu próbnego dla młodych kierowców. Jedyne zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie to doszczegółowienie poprzez nowe rozporządzenie pewnych przepisów, wymuszających na młodych kierowcach dodatkowe opłaty. Chodzi tutaj o obowiązkowe kursy dokształcające i szkolenia praktyczne z zakresu niebezpieczeństw w ruchu drogowym. Niestety zmiany te wiążą się ze sporym dodatkowym obciążeniem finansowym dla młodych kierowców, ponieważ obowiązkowo do ceny całego kursu na prawo jazdy i egzaminów będą musieli oni doliczyć aż 300 zł. Poniżej dokładnie wyjaśniamy, co będzie obejmowała ta cena i czy w efekcie młodzi kierowcy wyciągną z tego jakąś korzyść.

1. Obowiązkowy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury określa szczegółowy program obowiązkowego kursu teoretycznego, który każdy młody kierowca będzie musiał odbyć między 4 a 8 miesiącem od daty otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii B. Kurs ten, trwający dwie godziny lekcyjne, tj. 2 x 45 minut będzie odbywał się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Będzie miał on formę wykładową, pokazową oraz dyskusyjną.

Wykładowcy za pomocą materiałów dydaktycznych w formie symulacji komputerowych, prezentacji, filmów i innych środków będą starali się przedstawić uczestnikom kursu okoliczności, przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych oraz konieczność ich przeciwdziałania oraz zaktywizować ich do rozmowy na ten temat. Szczegółowe kwestie omawiane na zajęciach to: rodzaje i charakterystyka czynników mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym; przyczyny, skutki i statystyka wypadków drogowych w Polsce; psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i inne czynniki wpływające na zdolność kierowania takie jak alkohol i środki odurzające, emocje negatywne i pozytywne, zmęczenie czy zagrożenia w ruchu drogowym.

Wysokość opłaty za kurs wynosić będzie 100 zł. Po jego zakończeniu osoba uczestnicząca w kursie otrzyma stosowne zaświadczenie o uczestnictwie.

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2018 w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

2. Szkolenie praktyczne dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Nowy projekt rozporządzenia obejmuje także szczegółowy program praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Każdy młody kierowca będzie musiał je odbyć między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania dokumentu prawa jazdy. Szkolenie to będzie przeprowadzane przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy i będzie odbywało się w charakterze praktycznym na odpowiednio przystosowanym placu manewrowym z płytą poślizgową podczas wykonywania poszczególnych zadań przez kierowcę. Szkolenie to ma trwać 60 minut, za które młodzi kierowcy zapłacą dodatkowe 200 zł. Udział w szkoleniu udokumentowany będzie wystawionym zaświadczeniem.

Konkretne zadania, jakie będą stawiane przed osobą uczestniczącą w szkoleniu to: jazda w zakręcie z prędkością 50-60 km/h z włączonym systemem „ESP” i z prędkością 30 km/h z wyłączonym „ESP”; hamowanie awaryjne na wprost podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h z włączonym i wyłączonym systemem „ABS”; hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z prędkością 60 km/h z włączonym ABS, 50 km/h z wyłączonym ABS i 40 km/h z włączonym ABS.

Zadania te mają uświadamiać osobie szkolonej trudności w utrzymaniu toru jazdy w zakręcie, niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości, przecenianie własnych umiejętności jako kierowcy i możliwości pojazdu. Mają one ukazywać także nieproporcjonalny wzrost drogi hamowania do przyrostu prędkości jazdy samochodem i skutki, jakie to powoduje. Osobie szkolonej zostanie zaprezentowana również trudność w panowaniu nad pojazdem przy hamowaniu w zakręcie pojazdem z nadmierną prędkością. Celem jest ukazanie niewłaściwego zachowania kierowcy w czasie hamowania pojazdem wyposażonym w ABS, ESP i przeceniania własnych umiejętności w radzeniu sobie z panowaniem nad pojazdem przy zbyt dużej prędkości.

Rozporządzenie ma regulować także kwestię uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szkoleniu. Zgodnie z nim osoby takie mogą odbywać szkolenie w pojazdach przystosowanych do stopnia ich niepełnosprawności i nie muszą być one wyposażone w funkcję wyłączania systemów ABS i ESP, zatem wszystkie zadania przewidziane w szkoleniu i wykonywane przez osoby niepełnosprawne pojazdem przystosowanym do stopnia ich niepełnosprawności mogą odbywać się z włączonymi tymi systemami.

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2018 w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

3. Stopniowe wprowadzanie przewidzianych zmian

Zmiany, które wielokrotnie już przekładano i które wreszcie 4 czerwca 2018 roku miały zostać wprowadzone, nadal nie będą obowiązywały. W związku z nieprawidłowym działaniem systemu CEPiK 2.0 i przykrymi konsekwencjami jakie miały miejsce przy wprowadzaniu wcześniejszych zmian odnośnie rejestracji samochodów czy uzupełniania danych z badań technicznych, kolejne modernizacje mają być wprowadzane stopniowo. Ze względu na brak pełnej funkcjonalności systemu, przepisy regulujące zmiany, które miały zostać wprowadzone 4 czerwca musiały zostać przekształcone.

I tak okres próbny, obowiązek oznakowania samochodu zielonym listkiem, zakaz podejmowania pracy jako kierowca, obowiązkowy kurs dokształcający i szkolenia praktyczne czy dodatkowe limity prędkości dla nowych kierowców zostały odroczone w czasie. Nie ma jeszcze ustalonej daty wprowadzenia kolejnych zmian, jednak rozporządzenie zawiera zapis mówiący o tym, że kolejno wdrażane funkcjonalności będą ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Minister Infrastruktury wysłał natomiast do Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia regulujący i określający szczegółowo obowiązkowe kursy i szkolenia dla nowych kierowców, o których pisaliśmy wyżej. Przepisy dotyczące tych szkoleń oraz wszystkich innych zapowiadanych szumnie zmian zaczną obowiązywać dopiero po uruchomieniu systemu CEPiK i wprowadzeniu okresu próbnego dla młodych kierowców. Bez działającego systemu, zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przepisów zależnych od niego nie stosuje się. O wdrożeniu systemu mamy być poinformowani na 3 miesiące wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji, zatem wszyscy zdążymy się przygotować.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9.05.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

patrycja
Patrycja 40 posty
Z firmą związana od kilku lat. Zajmuje się głównie klientami biznesowymi, ale czasem napisze jakiś konkretny artykuł.
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców olka
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation sp z o.o. sp. k. (ul. Langiewicza 2/12, 61-502. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość