Loading…
osób

Kodeks drogowy
Spis treści


Przepisy ogólne
Ruch drogowy
Pojazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Kontrola ruchu drogowego
Rozdział 4 - Ruch zwierząt
Art. 35.
1 Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni.
2 Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.
Art. 36.
1 Zabrania się jazdy wierzchem:
 • bez uzdy;
 • obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
 • po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
 • po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
 • po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
2 Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.
Art. 37.
1 Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.
2 Poganiacz zwierząt jest obowiązany:
 • iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;
 • w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.
3 Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.
4 Zabrania się:
 • pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej – w okresie od zmierzchu do świtu;
 • pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;
 • pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;
 • zatrzymywania zwierząt na jezdni;
 • zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.
5 Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.

Partnerzy OSK