Dzień dobry, 
Nasz system nie ma wbudowanej możliwości zerowania statystyk.

W przypadku przerobienia wszystkich pytań, zalecaną opcją jest wybranie w zakładce "Kurs" filtra "Wybierz pytanie" -"Z udzieloną błędną odpowiedzią", wówczas zostaną przerobione tylko te pytania, na które udzieliło się błędnej odpowiedzi. W tym filtrze pytania będą się pojawiać tak długo, aż na wszystkie pytania z całej bazy udzieli się poprawnej odpowiedzi.