Loading…
osób

Oficjalne Testy na Prawo Jazdy 2017

Testy na Prawo Jazdy składają się z PEŁNEJ bazy oficjalnych pytań egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - te same pytania co w WORD
OFICJALNE TESTY wraz z WYTŁUMACZENIAMI
 • identyczne pytania, co na egzaminie w ośrodkach WORD - nic Ciebie nie zaskoczy!
 • pełna i aktualna baza oficjalnych pytań egzaminacyjnych - rok 2017
 • wytłumaczenie do każdego pytania egzaminacyjnego z kodeksu drogowego, znaków, pierwszej pomocy
 • forma testów taka sama jak na egzaminie w ośrodkach WORD
 • Ponad 189 953 tysięcy użytkowników zdało razem z nami i ponad 3 793 pozytywnych opinii na
prawo-jazdy-360.pl wszystkie kategorie
A, AM A1 A2 B, B1
C, C1 D, D1 T,
zakładka KURS z pełną bazą pytań
 • kurs w systemie zawiera oficjalną ’Strukturę pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie Państwowym’
 • możliwość przeglądania i analizy statystyk rozwiązanych pytań
 • wytłumaczenia do każdego pytania egzaminacyjnego z kodeksu drogowego, znaków, pierwszej pomocy
podręcznik kursanta to:
 • elektroniczny podręcznik dla kursanta zawiera wszystkie zagadnień związanych z egzaminem prawa jazdy
 • Podręcznik Kursanta to nowoczesna metoda szkolenia kursantów na prawo jazdy
 • Podręcznik Kursanta składa się z 12 rozdziałów, każdy działa jest zakończony egzaminem kontrolnym
 • korzystasz, gdzie chcesz, kiedy chcesz na każdym urządzeniu!!!
posiadamy OFICJALNE pytania oraz:
 • bazę pytań egzaminacyjnych zatwierdzoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • strukturę pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie Państwowym
 • wytłumaczenie z kodeksu do każdego pytania
 • wszystkie aktualizacje wprowadzane przez Ministerstwo - ostatnia aktualizacja z 01 kwiecień 2017

Testy na prawo jazdy Kategoria B1

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B1 jest:
 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 16 lat,
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 • ukończenie szkolenia
 • zdanie egzaminu państwowego
Prawo jazdy kategoria B1

Uprawnia do kierowania dla kategorii B1:
 • czterokołowcem (pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu na komputerze w Sali Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Komputer wybiera dla każdej egzaminowanej osoby indywidualny zestaw 32 pytań.

Przykładowy test na prawo jazdy

Egzamin teoretyczny podzielony jest na dwie części:
 • Pierwsza część zawiera 20 pytań z wiedzy podstawowej – udzielenie odpowiedzi z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonymi wyrazami „TAK” lub „NIE”; na zapoznanie się z pytaniem osoba egzaminowana ma 20 sekund oraz kolejne 15 sekund na odpowiedź.
 • Druga część zawiera 12 pytań z wiedzy specjalistycznej – udzielenie odpowiedzi polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C; na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund .
Pytania są punktowane za 3, 2, 1 pkt. w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem O pkt. Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 pkt. z 74 możliwych. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut .

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa i nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań. Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

Pytania w części podstawowej jak i specjalistycznej są jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań podstawowych występują pytania ilustrowane filmami i zdjęciami z realnych sytuacji drogowych. W części specjalistycznej pytania są ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami. Zarówno w jednej jak i w drugiej części mogą występować pytania, które nie zawierają zdjęć ani filmów.

W teście serwisu Prawo-Jazdy-360 jest możliwość odświeżenia pytania oraz korzystania z trybu pełnoekranowego. Ta opcja przygotowana jest tylko na potrzeby edukacyjne i nie występuje ona na egzaminie państwowym. Jeżeli masz jakikolwiek problem z pytaniem kliknij w opcję „zgłoś błąd” , a nasz Zespół udzieli odpowiedzi.

Powodzenia!

Nasz Cel

Zdjęcie Cel Prawa Jazdy
Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą stworzenia dla Was strony , gdzie znajdują się testy na prawo jazdy kategorii B oraz B1, A, AM, A1, A2, C, C1, D, D1, T z największą dostępną bazą pytań egzaminacyjnych obecnie na rynku

W skład bazy pytań w systemie wchodzą wszystkie pytania egzaminacyjne z roku 2017 zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
- aktualna baza oficjalnych Państwowych pytań egzaminacyjnych
- aktualizacja nowo dodanych oficjalnych pytań egzaminacyjnych - dodanych z 01 kwiecień 2017
- oficjalna dostępna baza pytań egzaminacyjnych
- aktualizacja bazy pytań z 01 kwiecień 2017 - Ministerstwo wprowadziło korektę w błędne pytania

Nasze testy można wykonywać wielokrotnie, zawsze pod koniec wykonanego testu dowiesz się, które Twoje odpowiedzi były złe i czego trzeba się jeszcze pouczyć.
Moduł statystyk umożliwi tobie analizę błędnie oznaczanych pytań oraz ich ponowne przerobienie.
Na stronie znajdziecie również informacji o zasadach zdawania oraz ogólnymi nowościami dla świeżych kierowców kodeksie drogowym wszystkie opisane znaki drogowe i wiele innych potrzebnych informacji.

Partnerzy OSK