Loading…
osób
Jest to wersja demonstracyjna Podręcznika Kursanta na prawo jazdy 2017 z ograniczoną ilością rozdziałów. Jeżeli chcesz mieć nieograniczony dostęp do Testów, Kursu, Podręcznika kursanta, aplikacji Mobilnych oraz wszystkich pytań Zaloguj się a następnie Kup Pakiet! Jeżeli masz już opłacony dostęp - Zaloguj się

Podręcznik Kursanta na Prawo Jazdy 2017

Postęp nauki: 0%
0% ukończone

Skrzyżowania równorzędne

Pierwszeństwo przejazdu ustala się pomiędzy pojazdami zbliżającymi się do skrzyżowania, jeżeli ich kierunki ruchu przecinają się (są kolizyjne).

Na skrzyżowaniu równorzędnym niewyposażonym w znaki drogowe i sygnały świetlne obowiązuje zasada ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi zbliżającemu się drogą z prawej strony. Wyjątkiem jest jedynie pojazd szynowy, który na tego typu skrzyżowaniach ma pierwszeństwo niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża. Jeżeli zaś dochodzi do przecięcia się torów jazdy dwóch tramwajów, pierwszeństwo ma nadjeżdżający z prawej strony.

skrzyżowanie równorzędne

Opis: Jest to skrzyżowanie, na którym znaki nie określają pierwszeństwa przejazdu, czyli skrzyżowanie dróg równorzędnych. Pierwszeństwo tutaj rozstrzygają reguły. Na tym skrzyżowaniu pojazd nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i nr 3 i przejeżdża ostatni

skrzyżowanie równorzędne

Opis: Jest to skrzyżowanie, na którym znaki nie określają pierwszeństwa przejazdu, czyli skrzyżowanie dróg równorzędnych. Pierwszeństwo tutaj rozstrzygają reguły. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.

skrzyżowanie równorzędne

Opis: Jest to skrzyżowanie, na którym znaki nie określają pierwszeństwa przejazdu, czyli skrzyżowanie dróg równorzędnych. Pierwszeństwo tutaj rozstrzygają reguły. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 i nr 3.

skrzyżowanie równorzędnez tramwajem

Opis: Jest to skrzyżowanie, na którym znaki nie określają pierwszeństwa przejazdu, czyli skrzyżowanie dróg równorzędnych. Pierwszeństwo tutaj rozstrzygają reguły. Pierwszy opuszcza skrzyżowanie pojazd szynowy nr 3, ponieważ ma on pierwszeństwo nad innymi pojazdami bez względu, z której strony nadjeżdża. Pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1, ponieważ nadjeżdża z jego prawej strony.